Temadag om musik- og kulturskoler

I juni 2017 lancerede kulturministerens musikskoletænketank rapporten "Musikskolerne i Danmark". Rapporten opstiller en række anbefalinger til musikskolerne, de kommunale politikere og forvaltninger og staten. Fokus er rettet mod øget variation i undervisningsformerne, et skarpere fokus på den gensidige forpligtelse til at løfte ansvaret for den åben skole og på hvordan statens refusion kan tilrettelægges, så den opfylder et helt centralt ønske i rapporten, nemlig at flere børn skal have adgang til musikskolens tilbud.

 

I et kommunalt perspektiv er nogle af de væsentligste temaer:

- Hvordan musikskolerne i højere grad kan blive et tilgængeligt tilbud til alle børn, fx gennem mere varierede undervisningsformer og samarbejdet med folkeskolen og dagtilbud

- Hvordan musikskolerne generelt indgår i den samlede kommunale helhed og bidrager til at løfte fælles dagsordener. Det være sig læring og dannelse, sundhed, vækst og udvikling osv.

 

Den 22. maj sætter KL fokus på tænketankens rapport og følger op på, hvordan den er blevet modtaget og bearbejdet i kommunerne og debatterer, hvordan kommunerne og musikskolerne kommer videre i den fælles strategiske samtale om musikskolens rolle som kulturinstitution. Hvordan sikres musikskolernes politiske legitimitet i et længere perspektiv, hvordan balancerer musikskolerne mellem bredden og talenterne og hvor kan musikskolerne bære med på fælles dagsordener?

 

Målgruppe:

Målgruppen er musik- og kulturskoleledere, ledere og medarbejdere i kommunale forvaltninger og interesseorganisationer inden for musikområdet og kulturområdet generelt.

 

Du vil bl.a. møde:

- Niels Righolt, CEO og administrativ leder, Center for Kunst og Interkultur

- Jens Jepsen, daglig leder af Klaverfabrikken i Hillerød

- Anja Reiff, formand for Danske Musik- og Kulturskoleledere

- Ingelise Damm, vicedirektør i Børne- og Kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune

- Niels Græsholm, musikskolekonsulent, Slots- og Kulturstyrelsen

- Jesper Rützou Rosenkilde, Musikskoleleder og afdelingschef, Kultur og Fritid

- Søren Thorsager, Svendborg Kommune 

 

Se den uddybende beskrivelse for temadagen under fanebladet  "program".

 

Tid:

Tirsdag den 22. maj kl. 09.30-15.15 (morgenmad mellem 09.30-10.00)

 

Sted:

KL-huset

Weidekampsgade 10

2300 København S

 

Pris:

1.275 kr. ekskl. moms.

 

Tilmelding: Tilmeldingen er 100% økonomisk bindende, men du kan frem til tilmeldingsfristen overdrage din plads til en kollega. Kontakt i så fald Mathilde Findalen Bickersteth på mafb@kl.dk og bemærk, at ændringen først er gældende, når du har modtaget en bekræftelse herpå.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370