Kommunernes Miljøjuranetværk

Målgruppe

Kommunernes Miljøjuranetværk henvender sig til kommunale miljøjurister, ledere, sagsbehandlere samt medarbejdere, der har gennemgået KL’s Miljøjurauddannelse. I netværket stiller vi skarpt på den aktuelle lovgivning inden for teknik- og miljøområdet og har et tværfagligt fokus på de helt centrale problemstillinger. Netværket får på møderne input fra juridiske eksperter fra både det private og det offentlige. Vi tager os tid til juridisk nørderi - og du får rig mulighed for at få juraen og den praktiske verden til at passe sammen.

 

Netværkets formål

 

I netværket deler du viden og erfaringer med dine kollegaer på tværs af landet. Vi peger på de centrale udfordringer, og du får derigennem god sparring til at løse kommunens opgaver på det plan-, natur- og miljøjuridiske område.

 

Temaer i 2019

Temaerne afhænger helt af, hvad der er på den kommunaljuridiske dagsorden. I 2019 vil der være fokus på den nye lovstruktur på plan-, natur- og miljøområdet. Møderne vil i høj grad tage udgangspunkt i de temaer, som deltagerne i KL’s Miljøjurauddannelse er blevet undervist i. På hvert møde tager vi faglige temaer samt aktuelle afgørelser og sager op, og her spiller medlemmernes egne kommunale cases en stor rolle.

 

I netværket kan du få konkret sparring via kollegaers og juridiske eksperters input til løsninger på dine egne sager. Desuden vil vi også beskæftige os med mere overordnede juridiske perspektiver, som fx generel forvaltningsret, kommunalret og EU-ret.

 

Meld dig ind i netværket

 

Kun én person skal melde kommunen ind i Miljøjuranetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 2 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende tre medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding 1. netværksmøde 

> Tilmelding 2. netværksmøde

  

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 2 møder 6.900 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i det sidste møde 4.500 kr. ekskl. moms

 

  

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Lone Johannsen: LJO@kl.dk

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Otto Thomsen på OTBT@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - otbt@kl.dk