Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk

Målgruppe

Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk henvender sig til udviklingsmedarbejdere, planlæggere, landzoneadministratorer, byggesagsbehandlere og andre, der arbejder med landdistrikternes vilkår.

 

Vi får på netværksmøderne besøg af myndighederne, der opdaterer os på nyeste nationale initiativer og beslutninger samt forskere og andre nøglepersoner, der kan sætte den daglige opgaveløsning ind i et større perspektiv. Centralt for netværket er også, at vi deler gode kommunale erfaringer med hinanden.

 

Netværkets formål
 

I netværket stiller vi skarpt på aktuelle problemstillinger, der knytter sig til det åbne land såsom funktionstømning, fraflytning og forfaldne bygninger, men også på udvikling af erhverv og energiproduktion i landzonen, natur- og kystturisme, bosætning mv. På netværksmøderne tager vi udgangspunkt i de konkrete opgaver, som I står overfor i den daglige opgaveløsning.

 

Temaer i 2020

Herunder følger de overordnede temaer for Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk 2020. Program for de enkelte møder opdateres løbende på tilmeldingssiden for det respektive møde.

 

 1. Planlægning for vindmøller og solceller  
  Med den nye regerings store fokus på CO2-reduktion er der skabt fornyet opmærksomhed omkring kommunernes vindmølleplanlægning samt planlægning for større solcelleanlæg. I november 2019 er der indført en række nye VE ordninger, der skal fremme opsætningen af anlæg til både sol og vind. Samtidig er vindmøllebekendtgørelsen ændret, således at kommunerne nu kan opstille vindmøller uden en maximal højde med de udfordringer ift. naboer, landskaber, VVM mv., der følger med. Når det gælder solcelleanlæg, oplever flere kommuner et ønske om, at der udpeges områder til større solcelleanlæg. Anlæggene skaber en række udfordringer ift. omgivelserne, som skal håndteres. På mødet præsenterer vi de nye rammevilkår for planlægning for VE og hører om forskellige kommunale administrationspraksis på området.  

 2. Strategisk landsbyplanlægning og udvikling i det åbne land
  Siden 2018 har kommuneplanen skulle indeholde en strategisk landsbyplanlægning, der sammenhængende tager stilling til muligheder for udvikling af landsbyer. Planlægningen skal understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer, fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer og angive overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer. Det stiller administration og politikere i kommunerne over for svære valg, da der med prioritering også vælges noget fra. Vi bruger andet møde på strategier for udvikling af landsbyer og landdistrikter – hvilket grundlag kan man prioritere på, og hvordan skubber man på den udvikling, man ønsker?

 3. Aktuelt emne ift. det åbne land
  Vi tager bestik af hvad der rører sig i løbet af året og fastlægger i god tid inden mødet et aktuelt tema.
  Mulige emner er evaluering af planloven, nyt fra planklagenævnet mv.

Datoer:

 1. Møde i Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk den 13. maj 2020
 2. Møde i Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk den 27. august 2020
 3. Møde i Kommunernes Åben Land og Landdistriktsnetværk den 29. oktober 2020

 

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i Åben land og landdistriktsnetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

 

Tilmeld dig netværket her

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en separat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

 

> Tilmelding 1. netværksmøde

> Tilmelding 2. netværksmøde

> Tilmelding 3. netværksmøde

 

 

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Berit Mathiesen: BEM@kl.dk, +45 2012 3650

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Nina Berg Jørgensen, NIBJ@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - nibj@kl.dk