Kommunernes netværk for levende handelsbyer

 

Kommunernes netværk for levende handelsbyer sætter fokus på detailhandel, attraktive handelsbyer og kommunernes dialog med erhvervene i gadeplan.

 

Mange danske byer i dag står overfor udfordringer med at opretholde attraktive og levedygtige bymiljøer, som kan tiltrække og fastholde både erhvervsliv og borgere. Butikker og liberale erhverv forsvinder flere steder i gadebilledet. Det er ærgerligt, da detailerhvervet spiller en stor rolle for byers identitet og bidrager til at skabe liv, tiltrække befolkning, erhvervsliv og turisme.

 

Det gode samarbejde mellem detailhandlen, kommunen og andre byaktører er vigtigt, og kommunen kan på forskellig vis understøtte det lokale handelsliv. Derfor faciliterer KL et kommunenetværk for levende handelsbyer, hvor emner som e-handel, planlov og erhvervsstrategier alle kan diskuteres.

 

Netværket har fokus på det gode samarbejde mellem kommunen, det lokale handelsliv og andre aktører i byrummet. Det skal således danne ramme om faglig sparring, kompetenceopbygning og vidensdeling, som samlet skal styrke kommunernes arbejde med at skabe attraktive og levedygtige handelsbyer.

 

Hvem er netværket tiltænkt?

Netværket henvender sig til kommuner og kommunale medarbejdere, som fx erhvervskonsulenter, planlæggere og ledere, der har direkte kontakt til og samarbejder med detailbranchen eller liberale erhverv i gadeplan. Kommunen har også mulighed for at deltage med centrale private aktører.

 

Hvordan foregår netværksmøderne?

Netværksmøderne vil være heldagsarrangementer og bestå af både eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Kommunen betaler for to pladser – en fast plads og en fleksibel plads – så kommunen selv kan bestemme fra gang til gang, hvem der deltager på netværksmøderne.

 

Møderne afholdes tre gange årligt enten hos netværksdeltagerne eller på en fagligt relevant lokation.

 

I 2020 afholdes møderne:

  • Torsdag den 26. marts 2020 - OBS: grundet situationen med coronavirus, er dette møde aflyst. Programmet rykkes til den 4. juni 2020.
  • Torsdag den 4. juni 2020
  • Onsdag den 28. oktober 2020

 

Pris for medlemskab

Prisen for kommunens deltagelse i netværket er 6.100 kr. (eks. Moms) årligt.

 

Prisen dækker mødedeltagelse for én fast plads og én fleksibel plads i netværket. Tilmeldingsformularen udfyldes kun for den faste plads, men kommunen kan have to deltagere med hver gang, og fra møde til møde bestemme, hvem der deltager via plads nummer 2 på dagen.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mahh@kl.dk