Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer

Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med udvikling i landdistrikterne.

 

Kommuner med landdistrikter og mange landsbyer har i mange år arbejdet med landdistriktsudvikling, men de seneste år er indsatsen blevet mere fokuseret omkring den koordinerende rolle og samskabelsen med organisationer, erhverv og ildsjæle, der bor, lever og driver virksomhed i landdistrikterne.

 

Flere kommuner har ansat landdistriktskoordinatorer eller organiseret indsatsen med landdistriktsudviklingen omkring de mest centrale forvaltningsområder, som fx erhvervsudvikling eller kultur- og fritidsområdet.

 

Hvem er netværket tiltænkt?

Kommunernes netværk for landdistriktskoordinatorer henvender sig til kommunernes landdistriktskoordinatorer eller de centrale medarbejdere i forvaltningen, som varetager landdistriktsudviklingen. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som hos andre relevante aktører, der arbejder med landdistriktsudvikling.

 

Hvordan foregår netværksmøderne?

Netværket mødes 3 gange årligt. Netværksmødet varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Møderne afholdes på skift hos netværkets medlemmer.

 

Pris for medlemskab

Fra 2021 koster et medlemsskab af Kommunernes Netværk for Landdistriktskoordinatorer årligt 7000 kr. ekskl. moms uanset, hvornår kommuen tilmelder sig. Når kommunen har tilmeldt sig, kan I deltage med så mange medarbejdere, I vil.

 

I 2021 forventes netværket at mødes torsdag den 28. januar, torsdag den 20. maj og torsdag den 11. november. 

 

Netværket faciliteres af KL og Landdistrikternes Fællesråd.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mesk@kl.dk