Kursus i journalisering og sammenhæng med GDPR

Kurset giver en introduktion til de forvaltningsretlige regler og principper, som danner rammen for kommunal sagsbehandling og den administrative proces i kommunerne. Det giver samtidig et grundlæggende kendskab til KLE og enkeltsagsprincippet som hjælpemidler til journalisering og bevaring og kassation af sager. Kurset giver desuden en præsentation af principper for persondatabehandling i forbindelse med journalisering og arkivering.

 

 

Tid og sted

  

Mandag den 13. maj 2019 kl. 10.00 - 16.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

 

Tilmeldingsfrist den 10. maj 2019 (dog max. 25 deltagere pr. kursus).

 

Målgruppe

Kommunalt ansatte, der arbejder med journalisering og ESDH, og som ønsker en introduktion til god forvaltningsskik og de regler, der regulerer kommunernes journalisering. Kurset henvender sig også til dem, som har behov for en genopfriskning af principperne i KLE, herunder bevaring og kassation. Det kan eksempelvis være sagsbehandlere, ESDH-superbrugere og ESDH-ansvarlige.

 

Pris

1.975,- ex. moms pr. deltager.

 

Spørgsmål

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til informationsarkitekt Joachim Eriksson, joe@kl.dk eller 6114 3783