Program for kunstig intelligens i kommunerne

Behov for tæt samarbejde om kunstig intelligens

Kommunerne skal finde måder at håndtere det pres på velfærd, økonomi og rekruttering som bl.a. demografiudviklingen skaber. Digitalisering, øget brug af teknologi og bedre brug af data er en del af svaret.

 

Derfor er der behov for et stærkt fælles kommunalt samarbejde om udvikling af feltet. Samtidig skal det videre arbejde stå på de kommunale erfaringer, der allerede findes og ikke mindst de erfaringer, der opnås gennem de syv kommunale signaturprojekter, der sættes i gang i forlængelse af økonomiaftalen for 2020.

 

Formål med programmet

Programmet skal facilitere, at kommunerne udvikler og deler viden og erfaringer om arbejdet med udbredelse af digitale løsninger baseret på    kunstig intelligens.

 

Programmet er en ramme om et produktivt fællesskab, der arbejder med fælles produkter, der kan løfte kommunernes arbejde med at skabe nye velfærdsløsninger med afsæt i kunstig intelligens. Fx i form skabeloner for styring, dokumentation, business cases, risikovurdering og databehandling samt eventuelt fælles kompetenceforløb for kommunale medarbejdere og ledere.

 

Programmet skal sikre en tæt kommunal koordinering af initiativer og projekter på feltet – herunder udvikling af nye idéer, som kan spilles ind som nye kommunale signaturprojekter.

 

Tilmelding

Prisen for at deltage i Program for kunstig intelligens i kommunerne er 5.000 kr. ex. moms pr. deltager eller op til tre deltagere pr. kommune for 10.000 kr. ex. moms om året.

 

Der må gerne skiftes løbende ud blandt de kommunale deltagere.

 

Prisen dækker udgifter til forplejning, udvikling af fælles materialer samt honorar til oplægsholdere o. lign..

 

Tilmeldingsfrist er 10. december 2019.

 

Tid og sted

Første møde afholdes tirsdag d. 17. december fra kl. 10-14 i KL-huset.

De efterfølgende møder afholdes rundt i landet.

 

Evt. spørgsmålet vedr. programmet rettes til:

Frederik Nordentoft Andersen

frna@kl.dk

3370 3405

 

Søren Frederik Bregenov-Beyer

sfb@kl.dk

3370 3909

 

Mere information findes i programmet, som du kan hente her

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - frna@kl.dk