Information om Kontrolforum

Kontrolforum udgør en faglig ramme, der har til formål at formidle ny viden, skabe rum for sparring og erfaringsudveksling mellem kommunerne samt at sætte aktuelle faglige udfordringer og løsninger på dagsordenen.

 

På netværksmøderne stilles der skarpt på nationale og kommunale tiltag, hvor vi sammen vil komme tæt på de nyeste udviklingsspor i forhold til bl.a. lovgivningen og viden på kontrolområdet. Samtidig vil der være mulighed for at drøfte udfordringer, metoder og løsninger samt hente inspiration fra kolleger fra andre kommuner.

 

Programmet for hvert enkelt møde vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og nationale dagsorden, ligesom programmet vil blive sammensat ud fra de ønsker, deltagerne i Kontrolforum har. Overordnet vil temaerne særligt omhandle:

  • Skarpe processer ved ansøgning og opfølgning
  • Styrket samarbejde og helhedsorienteret kontrol
  • Styr på effekt med gennem dokumentation og effektmåling

På møderne i Kontrolforum vil der være faglige oplæg om konkrete arbejdsmetoder og opnåede resultater. Der vil være fokus på effekten af arbejdet og erfaringsudveksling på tværs af kommunerne.

 

Du kan læse mere om Kontrolforum-netværket her.

 

Målgruppe

Kontrolforum er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder med sociale ydelser og dermed også med kontrol eller har kontrolområdet som det primære arbejdsområde.

 

Det kan være ledere eller medarbejdere, som arbejder med:

 

  • Ydelsesenheden, som fx håndterer ansøgninger om kontanthjælp eller den løbende opfølgning
  • Dybdegående kontrol i kommunens kontrolenhed
  • CPR i folkeregisteret

Målgruppen er sammensat for at få repræsenteret så bred en viden som mulig og for at styrke og understøtte den helhedsorienterede kontrol på tværs af fagområder.

 

Medlemskab

Man tilmelder sin kommune netværket for 1 år ad gangen gennem én samlet tilmelding. Perioden løber fra januar 2020 til december 2020. I perioden vil der blive afholdt 2 møder. Grundet Covid-19 vil første møde blive afholdt som webinar i foråret, og andet møde vil blive afholdt i København og Middelfart i efteråret.

 

Prisen for medlemskabet er derfor ændret til 3.000 kr. ekskl. moms pr. kommune. Kommunen kan så sende 2 deltagere pr. møde. Det er muligt at tilmelde ekstra deltagere for 900 kr. ekskl. moms pr. person til møderne, når kommunen i forvejen er medlem af netværket. Dog vil ekstra deltagere være gratis til webinar.

  

Møderne i foråret vil blive afholdt:

  • Den 25. maj 2020 via Microsoft Teams.
  • Den 27. maj 2020 via Microsoft Teams.

Møderne til efteråret vil blive afholdt:

  • Den 2. november 2020 i København
  • Den 10. november 2020 i Middelfart

 

Der vil komme seperat tilmelding til de enkelte møder, når vi nærmer os.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - kl@kl.dk