Konsulentnetværk for kommunale konsulenter på dagtilbuds- og folkeskoleområdet

KL’s konsulentnetværk på dagtilbuds- og folkeskoleområdet 2019-2020

KL´s konsulentnetværk for kommunale konsulenter, teamledere mv. på dagtilbuds- og folkeskoleområdet videreføres. Der er nu mulighed for, at kommuner, der ikke har deltaget det første år, kan tilmelde sig.

 

Formålet med netværket

Formålet med netværket er at styrke de kommunale konsulenters og forvaltningers opgaveløsning og kapacitetsopbygning på tværs af dagtilbuds- og folkeskoleområdet. Der vil være fokus på viden om og forståelse for værdien af samarbejde på tværs af fagområder og opgavetyper.

 

I netværket vil der både være fokus på konsulentens rolle i forhold til at understøtte den administrative og politiske ledelse, og opgaver som understøtter praksis på skoler og i dagtilbud. På netværksmøderne vil der både være oplæg og drøftelser, så deltagerne får mulighed for at få ny viden og sparring på egen praksis.

 

Indholdet på netværksmøderne vil være:

  • Aktuelt på områderne
  • Ny lovgivning, økonomiaftaler, politiske udspil, øvrige centrale dagsordener mv.
  • Ny viden fra forskning og undersøgelser, herunder KL's forvaltningsundersøgelser
  • Gensidig sparring på konkrete kommunale opgaver.

Temaer for netværksmøderne og indholdet på dagene vil løbende blive fastlagt i dialog med deltagerne i netværket. Derudover kvalificeres netværkets indhold og form løbende gennem input fra andre fora og arrangementer i KL mv.

 

Netværkets form

Møderne afholdes i Odense.

 

Netværket mødes tre gange om året til heldagsmøder à seks timer. På nogle møder vil der en del af tiden være parallellagte programmer målrettet konsulenter med forskelligt fokus. Der samles løbende op på organiseringen af møderne for at sikre, at deltagerne får størst muligt udbytte.

 

De kommende tre møder afholdes den 11. september 2019, den 16. januar 2020 og den 3. juni 2020.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk