Netværk for kommunale kommunikatører 2020

KL faciliterer i 2020 ét samlet netværk for kommunikatører, som mødes 3 gange om året i hhv. Vejle, Odense og København. På netværksmøderne får du ny inspiration, faglig viden og adgang til sparring med kolleger fra andre kommuner.

 

Emner og form

Mødernes indhold præciseres fra gang til gang. Du har derfor rig mulighed for at præge møderne efter aktuelle og konkrete behov.

 

Tidligere har vi blandt andet haft følgende emner på programmet: Inddragende indhold på sociale medier, videokommunikation og arbejdet med storyboards, visuel formidling, idegenerering samt borgerinddragelse på sociale medier og i virkeligheden.

 

På møderne kan du høre oplæg fra eksterne oplægsholdere, deltage i workshops og erfaringsudveksle med kolleger fra andre kommuner.

 

Derfor forventer vi, at du deltager aktivt og engageret til møderne. Det indebærer at holde korte oplæg om egne erfaringer/udfordringer og bidrage med din viden i forhold til andres problemstillinger.

 

Alle møder faciliteres af webkonsulent Julie Maria Andersen (tlf. 20613241, mail juma@kl.dk) og kommunikationskonsulent Mia Nexø Gjelstrup (tlf. 29666532, mail migj@kl.dk), som planlægger møderne, driver dialogen og sikrer det faglige udbytte i samspil med jer.

 

Videndeling mellem møderne

Mellem møderne deler vi gode værktøjer og diskuterer problemstillinger i en lukket online gruppe. Det er også her – samt via direkte mails – vi sender programmerne for de enkelte netværksmøder ud.

 

Læs mere og mød oplægsholderne

Vi præsenterer løbende de oplægsholdere, vi hyrer ind til netværksmøderne, i form af korte interviews på www.kl.dk/kommunikation og via vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet her. Husk at vælge ”kommunikation” under fagområde. Her informerer vi også om kommende temadage og Kommunikationsdøgnet.

 

Tid og sted

Netværksmøderne afholdes på nedenstående datoer i 2020 fra kl. 10.00 til ca. kl. 15.30. Der er forplejning i løbet af dagen.

 

Mødekalender for netværksmøder i 2020

1. netværksmøde - Jacob Gade, Vejle  Torsdag den 6. februar 2020
2. netværksmøde - KL, København  Onsdag den 13. maj 2020
3. netværksmøde - Odeon, Odense  Tordag den 1. oktober 2020

   

Målgruppe 

Kommunale kommunikatører. Din titel rummer sikkert ordene kommunikation, presse, konsulent eller lign.

 

Deltagerpris

Pris uden rabat 6.000 kr. ex. moms

Pris med rabat 5.000 kr. ex. moms

Du får rabat på 1.000 kr., hvis du har været medlem af ét af følgende netværk i 2019:

Netværk for kommunale kommunikatører, Netværk for kommunikationschefer eller Netværk for web- og digitaliseringsmedarbejdere.

 

Tilmeldingsfrist

Der er tilmeldingsfrist fredag den 17. januar 2020 - ønsker du efter denne dato at tilmelde dig netværket, kan du ringe/skrive til Julie eller Mia (se informationer nedenfor).

 

Tilmelding

Tilmeld dig og dine kolleger under fanebladet "tilmelding". Tilmeldingen er bindende svarende til 100% af gebyret. Men bliver du forhindret i at deltage, kan du efter aftale med KL overdrage din plads til en kollega.

 

HUSK at tilmelde dig med arbejdsmail og arbejdsadresse.

 

Hvis du har praktiske spørgsmål om tilmeldingen eller lign., er du velkommen til at kontakte:

Webkonsulent Julie Maria Andersen (tlf. 20613241, mail juma@kl.dk) eller kommunikationskonsulent Mia Nexø Gjelstrup (tlf. 29666532, mail migj@kl.dk).

 

Tilmeld

København

KL

Weidekampsgade 10

2300 København S

 

Jylland

Scandic Jacob Gade

Flegborg 8-10

7100 Vejle