Kommunernes Energinetværk 2021

 

Om netværket

Energinetværket et målrettet de kommunale medarbejdere og ledere, som beskæftiger sig med energi i bred forstand; det er både jer der laver energi- og varmeplanlægning, og jer der arbejder med den lokale klimaindsats og omstilling af energiforbruget i kommunerne.

 KL’s Energinetværk holder dig opdateret om den energipolitiske dagsorden og nyheder på energiområdet. Netværket fremmer den fælles vidensdeling og bidrage til inspiration mellem medlemmerne af netværket. Sammen bliver vi klogere på sammenhængen mellem de kommunale myndighedsopgaver og den landspolitiske dagsorden. Herudover er der god muligheden for at hjælpe og inspirere hinanden, med konkrete eksempler  fra de opgaver, du møder i din kommunale dagligdag. Når du deltager i netværket bidrager og styrker du også KL’s interessevaretagelse for kommunerne på energiområdet.

Udbyttet og værdien af netværket vil for alvor komme til udtryk gennem medlemmernes aktive deltagelse og input før, under og efter møderne.

 

Temaer i 2021

2021 bliver et spændende og begivenhedsrigt år på energiområdet, både nationalt og europæisk. KL’s energinetværket vil bl.a. nationalt beskæftige sig med den videre implementering af regeringens klimaaftale for energi og industri fra juni 2020, der på mange områder har stor betydning for kommunerne. Derudover vil Klimarådet komme med nye klima anbefalinger til regeringen og regeringen vil ligeledes komme med en ny og vigtig klimarapport.

Flere kommuner starter også med at lave klimaplaner i DK2020 regi og dette vil få betydning for vores energinetværk, hvor vi vil dedikere tid til gode dialogloger vedr. løbende spørgsmål og problemstiller der kommer op. Fra EU vil de sidste  af direktiverne fra EU’s vinterpakke implementeres i 2021, det gælder bl.a. VE-direktivet. Derudover kommer der mange nye initiativer til revision af direktiver mv. med baggrund i Green deal og Kommissionens arbejdsprogram, herunder en ny revision af energieffektiviserings direktivet, VE-direktivet mv.

Sammen vil vi i netværket dykke ned i de spændende aftaler, love, direktiver mv., arbejde med, hvordan vi bedst muligt kan interessevaretage og påvirke regeringens og kommissionens udspil, til fordel for kommunerne. Vi vil invitere relevante aktører til at holde oplæg, og vi vil sammen blive klogere på emner, der optager i dagligdagen fx geotermi, power-to-x, varmeplanlægning, integreret energisystemer, Kommunernes fremadrettet rolle i energiplanlægning, Energi og CO2-regnskab, EU-projekter m

 

Meld dig ind i netværket

 

I 2021 kan din kommune deltage med så mange personer, I ønsker i alle årets møder i ét af vores netværk. Det giver Jer ekstra gode muligheder for fælles læring hos Jer.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. 


Tilmeld dig her

Pris 

Tilmelding til kommunemedlemskab 7.000 kr. ekskl. moms
   

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 


1. netværksmøde   04.03.2021
2. netværksmøde   03.06.2021
3. netværksmøde   08.10.2021

 

 

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket, kontakt Emilie Pihlkjær Nitchke på email: EMPN@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk