Kommunernes Vand- og Naturnetværk 2020

Målgruppe

Netværket er målrettet kommunale medarbejdere, der arbejder indenfor fagområderne vand og natur. Selvom lovgivningen på de to områder ikke altid lægger op til fælles løsninger, hænger de to områder tæt sammen – både fagligt og politisk. På netværksmøderne ser vi på de fælles interesser, der er i forvaltningen af vand og natur.

 

Netværkets baggrund

Indenfor både vand og natur er der tradition for mange nye love, regler og forordninger. Derfor er timing og forhåndskendskab vigtigt for jer alle. Under overskriften ”Nyt fra KL” præsenteres initiativer KL er involveret i på jeres vegne. Det, sammen med oplæg fra ministerier og styrelser, gør at netværket har et unikt indhold med relevans og overblik, som ikke tilbydes af andre.

 

I 2018 og igen i 2019 var der 67 kommuner med i netværket, og med et gennemsnitligt deltagerantal på over 130 var der masser af inspiration at hente hos kollegaer fra hele landet.

 

Temaer i 2020

Vi går ind i et travlt år – der kommer klimalove og -handlingsplaner, og der skal arbejdes med vandplaner og jordfordeling. Vores vand og vores natur har en sjælden stor opmærksomhed i folketinget og i medierne, det resulterer sikkert i mere arbejde i forvaltningen.

 

Vandløb

På vandløbsområdet følger vi op på hvordan det skrider frem med udarbejdelsen af indsatsprogram for vandløb til VP3 samt arbejdet i vandråd. Slutspurten på vandløbsprojekterne i VP2 sætter ind, der er kun 2 år tilbage – hvordan kommer vi i mål? Og hvad er effekten af alle de gode projekter I går og laver i vandløbene? Det vil vi sætte fokus på i 2020.

 

Natur

Fra EU kommer der et stort udspil om biodiversitet, og samtidig er det udløbsåret for EU’s biodiversitetsmålsætning. Det kommer samtidig med at der er lagt op til ændringer i de støtteordninger der holder gang i både vådområde, vandløbsprojekter og naturpleje. Vi har også aftalt med Miljøstyrelsen at de vil komme og præsentere de nye muligheder der åbner sig i LIFE programmet.

 

Meld dig ind i netværket

 

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes seperat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

 

Datoer for netværksmøder

VIGTIGT: Din kommune skal være tilmeldt netværket for at du kan tilmelde dig møderne.

 

Første møde afholdes den 11. marts

Andet møde afholdes den 10. juni

Tredje møde afholdes den 12. november.

 

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

 

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte chefkonsulent Lars Kaalund på mail: laka@kl.dk

 

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - yaba@kl.dk