Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2021

Målgruppe

Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

 

Netværkets baggrund

Som hidtil vil vi på møderne invitere aktuelle oplægsholdere til at inspirere os. I vil høre nyt fra KL, vi lægger op til erfaringsudveksling og metodeudvikling på konkrete cases. Og vi skaber rum til at drøfte aktuelle problemstillinger indbyrdes, med os og med inviterede fagpersoner. Vi vil se på etablerede løsninger og forslag til løsninger fra kommuner og rådgivere i Danmark og Nordeuropa.

 

Netværkets formål

Formålet er at skabe et fortroligt rum kommunerne imellem. Her får I ufiltreret nyt fra KL, her kan I hente viden og inspiration fra kolleger, her inviterer vi jer til at diskutere klimatilpasningens løsningsmuligheder og udfordringer. Viden og inspiration henter vi ikke kun fra kommunerne og KL, vi søger viden om problemerne hos fagpersoner fra myndigheder, tænketanke og universiteter.

 

Temaer i 2021

I 2021 vil netværket fokusere på den kommende nationale klimatilpasningsplan. Vi ser både på projektåbninger for kommunerne i 2021, og på de muligheder vi ser for at påvirke hhv. forberede klimatilpasningsplanen. På de forskellige møder diskuterer vi bl.a. helhedsplaner, højtstående grundvand, databehov og modeller for sammenhængende stormflodsbeskyttelse i København. Traditionen tro mødes netværket med andre netværk (Vand- og Naturnetværket samt Åben Land og Landdistriktsnetværket), for at opnå større indsigt i hinandens fagligheder.   

 

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen. 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. Det koster 7000 kr. pr. år at være medlem af netværkene. For den pris har kommunen 2 pladser pr. møde ved de fysiske møder – og ubegrænset ved digitale møder.  

 

Tilmeld dig netværket her

 

 

Vil du vide mere?

 

For yderligere information om netværket, kontakt Niels Philip Jensen på telefon: 3370 3750 eller mail: npj@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703738 - NIBJ@kl.dk