Kommunernes Klimatilpasningsnetværk 2020

Målgruppe

Netværket er for medarbejdere og ledere, som arbejder med at hindre skader, der følger af klimaforandringerne. Både specialisterne og generalisterne er velkomne, for i netværket går det ud på at få nye bekendtskaber, som kan udfordre og hjælpe, når verden bliver kompleks.

 

Netværkets baggrund

Som hidtil vil vi på møderne invitere aktuelle oplægsholdere til at inspirere os. I vil høre nyt fra KL, vi lægger op til erfaringsudveksling og metodeudvikling på konkrete cases. Og vi skaber rum til at drøfte aktuelle problemstillinger indbyrdes, med os og med de inviterede fagpersoner.

 

Netværkets formål

Nogle problemer er uløste, både naturfagligt/teknisk og samfundsfagligt/økonomisk. Andre problemer er de første kommuner godt i gang med at løse. Vi vil søge viden om problemerne hos fagpersoner fra myndigheder, tænketanke og universiteter. Vi vil se på etablerede løsninger og forslag til løsninger fra kommuner og rådgivere i Danmark og Nordeuropa.

 

Temaer i 2020

 

Året bliver skelsættende for klimaindsatsen. Det kommer i høj grad til at handle om CO2 reduktion, men vores netværk vil fortsat holde øjnene stift rette mod tilpasning. Regeringen kommer med en klimalov, der skal følges op med handlingsplaner - også om tilpasning.

 

KL kommer med et politisk udspil, som peger mod meget mere kommunalt arbejde med borgernes frivillige indsats i fælles løsninger. Vores gæt er, at der ikke kommer en fond, der kan dække udgifterne til klimatilpasning.

 

Derfor skal borgerne aktiveres, hvis de vil redde deres værdier. Borgerinddragelse bliver stort. Omkring dette skal der ske en lang række lovgivningsmæssige tiltag om vandløb, grundvand, vandselskabernes rolle og meget andet. Det blive svært at vælge, men netværket vil gøre sit bedste – kom og vær med.

 

Meld dig ind i netværket

 

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en separat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding til 1. møde

> Tilmelding til 2. møde

> Tilmelding til 3. møde

 

 

 

Vil du vide mere?

 

For yderligere information om netværket, kontakt Niels Philip Jensen på telefon: 3370 3750 eller mail: npj@kl.dk

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703738 - NIBJ@kl.dk