Kommunernes fundraisingnetværk

KL fortsætter Kommunernes fundraisingnetværk, der er et forum for dialog, vidensdeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med fundraising via EU, statslige puljer eller private fonde.

 

Indhold

Mødernes indhold veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Der vil være faste indholdsmæssige punkter på programmet, som har fokus på tværkollegial sparring.

 

Netværkets medlemmer er medbestemmende omkring fokus på netværksmøderne, fx i valget af eksterne oplægsholdere, eventuelle temaer. KL står for planlægning og facilitering af netværksmøderne.

 

Målgruppe

Kommunernes Fundraisingnetværk henvender sig til kommunernes centrale fundraisere. Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner såvel som i relevante offentlige myndigheder og hos de private fonde.

 

Møder i 2020

Netværket mødes 3 gange i årligt. I 2020 mødes netværket på følgende datoer:

Torsdag d. 12. marts

Torsdag d. 20. august

Torsdag d. 26. november

 

Netværksmødet varer hele dagen og holdes et nyt sted fra gang til gang hos en af netværkets medlemmer.  

 

Pris

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket for et år.

Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. En medarbejder – den centrale fundraiser – vil være fast medlem af netværket og vedkommende kan invitere skiftende kollegaer fra hjemkommunen med.