Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk

Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med idræts- og fritidsfaciliteter.

 

Kommunernes idræts- og fritidsfaciliteter er en central del af kommunernes indsats på kultur- og fritidsområdet. Kommunerne stiller faciliteter til rådighed for det lokale foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteterne udgør rammerne for mange af kommunernes kultur- og fritidstilbud til borgerne. Faciliteterne medvirker således til at sikre et attraktivt fritidsliv for borgere og foreninger.

En række tendenser har de senere år medvirket til at ændre tilgangen til området. Dels er der kommet ny viden om benyttelse, drift og udvikling, dels har en række nye teknologier fundet deres indtog ift. drift monitorering og optimering og dels har danskerne udvidet deres brug af andre arenaer for kultur- og fritidslivet.

Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk skal derfor understøtte en strategisk baseret bæredygtig udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunerne. Det gælder både økonomisk, klimamæssig og social bæredygtighed. Medlemmerne af netværket skal kunne hente og dele viden og få inspiration på netværksmøderne, som kan bruges i deres strategiske arbejde med at sikre tidssvarende og nytænkende idræts- og fritidsfaciliteter.  

 

Hvem er netværket for?

Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk henvender sig til kommunale medarbejdere, der arbejder strategisk med udviklingen af idræts- og fritidsfaciliteter. Det omfatter eksempelvis kommunale idrætschefer, ledere af idrætsanlæg og centralt placerede strategiske medarbejdere på idrætsområdet, byplanlægning og ejendomsservice.

Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner. KL faciliterer netværket, men det er op til de deltagende kommuner at tage ejerskab for netværket, og byde ind med værtskab og indhold på netværksmøderne.

Personer fra statslige myndigheder, private virksomheder og organisationer kan ikke blive medlemmer, men kan inviteres til de enkelte netværksmøder som oplægsholdere eller eksperter.

Netværket mødes 3 gange årligt og varer hele dagen, vekslende mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshop-baserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring. Derudover kan der suppleres med korte webinarer ved aktuelle sager med relevans for netværket.

 

Det praktiske

Det koster 7.000 kr. ekskl. moms at være med i netværket pr. år. Prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder i året. Det behøver ikke være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder. Tilmelding til netværket opretholdes over årene indtil deltagerne aktivt har meldt sig ud af netværket.

Sker tilmelding efter afholdelse af første møde, er prisen 5.200 kr. for de to resterende møder. Deltager man kun i det tredje møde, er prisen 3.300 kr. 

Netværkets mødedatoer i 2022 er d. 24. marts, 23. juni og 27. oktober.

 

Få en smag på netværket

Nye medlemmer, der tilmelder sig netværket inden d. 14. januar 2022, kan ekstraordinært få en smagsprøve på netværket, når netværket mødes i Århus d. 26. januar 2022 til sidste møde for 2021.

Prisen er 1.500 kr. pr. person.

Bemærk at tilmelding til mødet d. 26. januar 2022 skal foretages samtidig med tilmelding til netværket for 2022, ved at krydse af i rubrik ”Ønsker at deltage i møde d. 26/1-2022. Pris 1.500 kr.”


Kontaktpersoner i KL:

Jakob Ludvigsen, JLUD@kl.dk, 33 7038 33
Rasmus Gråskov, RAGR@kl.dk, 21 48 28 04

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk