Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk

Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale medarbejdere, der til dagligt arbejder med idræts- og fritidsfaciliteter.

 

Kommunernes idræts- og fritidsfaciliteter er en central del af kommunernes indsats på kultur- og fritidsområdet. Kommunerne stiller faciliteter til rådighed for det lokale foreningsliv og idræts- og fritidsfaciliteterne udgør rammerne for mange af kommunernes kultur- og fritidstilbud til borgerne. Faciliteterne medvirker således til at sikre et attraktivt fritidsliv for borgere og foreninger.

 

Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk skal understøtte en strategisk baseret bæredygtig udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter i kommunerne. Det gælder både økonomisk, klimamæssig og social bæredygtighed. Medlemmerne af netværket skal kunne hente inspiration og viden på netværksmøderne, som kan bruges i deres strategiske arbejde med at sikre tidssvarende og nytænkende idræts- og fritidsfaciliteter.

 

Hvem er netværket for?

Kommunernes fritidsfacilitetsnetværk henvender sig til kommunale medarbejdere, der arbejder strategisk med udviklingen af idræts- og fritidsfaciliteter. Det omfatter eksempelvis kommunale idrætschefer, ledere af idrætsanlæg og centralt placerede strategiske medarbejdere på idrætsområdet, byplanlægning og ejendomsservice.

 

Netværket er en faglig ramme, der skal give deltagerne adgang til at opbygge viden, nye kompetencer og netværk med kollegaer i andre kommuner. KL faciliterer netværket, men det er op til de deltagende kommuner at tage ejerskab for netværket, og byde ind med værtskab og indhold på netværksmøderne.

 

Personer fra statslige myndigheder, private virksomheder og organisationer kan ikke blive medlemmer, men kan inviteres til de enkelte netværksmøde som oplægsholdere eller eksperter.

 

Netværket mødes 3 gange årligt og varer hele dagen, vekslende mellem eksterne oplæg, oplæg fra netværkets medlemmer, workshop-baserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

 

Det praktiske

Det koster 6.100 kr. ekskl. moms at være med i netværket. I skal kun tilmelde én deltager pr. kommune, selvom prisen dækker mødedeltagelse for to medarbejdere på hvert af de tre møder. Det behøver ikke at være de samme to medarbejdere, der deltager på alle netværksmøder.

 

Sker tilmelding efter afholdelse af første møde, er prisen 4.600 kr. for de to resterende møder. Deltager man kun i det tredje møde, er prisen 2.900 kr. 

 

Første netværksmøde afholdes digitalt torsdag, d. 11. marts 2021. 
De efterfølgende møder afholdes torsdag d. 9 september og torsdag d. 11. november 2021


Kontaktpersoner i KL:
Jakob Ludvigsen, jlud@kl.dk, 50 74 89 93
Rasmus Gråskov, ragr@kl.dk, 21 48 28 04

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk