Kommunalt netværk om implimentering af ghettopakken på dagtilbudsområdet

KL nedsætter et kommunalt netværk om implementering af ghettopakken på dagtilbudsområdet, for at understøtte de berørte kommuner bedst muligt. Netværket skal skabe mulighed for kommunal sparring og understøtte udviklingen af kommunernes praksis.

 

Netværket vil bestå af kommuner med udsatte boligområder, der er berørte af ghettopakkens lovgivninger på dagtilbudsområdet. Netværket er som udgangspunkt af et års varighed med halvdagsmøder kvartalsvis.

 

Temaer for netværksmøderne og det konkrete indhold vil løbende blive fastlagt i dialog med netværket. KL forventer, at det første møde vil tage udgangspunkt i kommunernes arbejde med implementering af loven om bedre fordeling, herunder igangværende indsatser i kommunerne.

 

KL anbefaler, at kommunerne deltager med en dagtilbudschef og en konsulent.

 

Praktisk information

 

Det er gratis at deltage i netværket.

 

Det første møde afholdes den 26. februar 2020 kl. 9.30-12.30. Mødet afholdes i KL-huset. Tilmelding til netværket skal ske senest den 13. januar 2020.

 

Har I spørgsmål er I velkomne til at kontakte konsulent Aleksandra Raaschou Beck, arbe@kl.dk, 3370 6934.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - arbe@kl.dk