Temadag om kommunal finansiering

Formålet med temadagen er at give deltagere en bred og samlet forståelse af den kommunale finansiering.

 

Finansieringssiden i kommunerne består af en række mere eller mindre komplicerede delelementer, heraf nogle der fungerer i en isoleret økonomi, mens andre delelementer påvirker og griber ind i hinanden. For at forstå den samlede finansiering i en kommune er det nødvendigt med kendskab til og forståelse for alle dele og ikke mindst, hvorledes disse spiller sammen i den samlede økonomi. Både i den enkelte kommune og for kommunerne under ét.

 

Temadagen vil med afsæt i de forskellige finansieringselementer, fx økonomi på beskæftigelsesområdet, sundhedsøkonomi, tilskud og udligning samt skat, sætte fokus på, hvordan den enkelte kommunes finansiering er skruet sammen. Temadagen vil desuden lægge vægt på at give deltagerne redskaber til at forstå sammenhængen mellem kommunerne samlede økonomiske rammer, størrelse af bloktilskud mv., og den finansiering, som den enkelte kommune får stillet til rådighed. Med andre ord vil temadagen klæde deltagerne på til at oversætte økonomiske aftaler til bundlinje for egen kommune.

 

Temadagen er tænkt som en éndagskonference, hvor deltagerne primært vil opleve oplæg fra KL’s side, hvor den generelle økonomi og finansiering vil blive belyst igennem kommunale eksempler.

 

Undervisere/oplægsholdere:
Konsulenter fra KL's økonomiske sekretariat

 

Der holdes to parallelle kurser, ét i København og ét i Vejle:

Den 6. februar 2018 kl. 9.30-16.00 i KL-huset, Weidekampsgade 10, København S

Den 8. februar 2018 kl. 9.30-16.00 på Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, Vejle

 

Tilmeldingsfrist:
Januar 2018 - Tilmeldingen er bindende efter 18. januar 2018, men deltagernavnet kan ændres.

 

Pris:
1795 kr. + moms

 

Øvrigt:
Der optages maximalt 60 deltager på hver af de to temadage.

Hvis du har spørgsmål til tilmelding eller betaling, så kontakt Lise Wolff, lnn@kl.dk, tlf. 3370 3218.

 

København og Vejle - Se ordrebekræftelse.