Kommunaløkonomisk Forum 2020

Velfærd til debat – forventninger og muligheder

 

Den borgernære velfærd står højt på den aktuelle politiske dagsorden. Så hvad er egentlig mulighederne for at imødekomme danskernes forventninger til mere og bedre velfærd? Og hvordan tilrettelægger vi det mest hensigtsmæssigt?

 

Billedet af dansk økonomi er positivt. I de kommende år har danskerne udsigt til en stabil og positiv udvikling i den private velstand. Samtidig er der med den nuværende økonomiske politik godt styr på de offentlige finanser. Kombinationen af reformer, der har øget arbejdsudbuddet, og flere års disciplineret udgifts-politik gør, at de økonomiske vismænd i dag betegner finanspolitikken som ”overholdbar”.

 

Men træerne vokser ikke ind i himlen. Vismændene anbefaler en fortsat stram finanspolitik. For der skal kigges længere og længere efter arbejdsmarkedsparate ledige hænder i både den private og den offentlige sektor. Og demografien lægger beslag på en stor del af det økonomiske råderum. Med uændret serviceniveau vel at mærke. Dertil kommer et stigende antal kronikere som følge af, at stadig flere dør med, snarere end af, deres sygdom. Samtidig ser udgifterne på det specialiserede socialområde stadig ud til at have pilen opad.    

 

Det kan derfor godt blive en betydelig udfordring at leve op til de mange forventninger til øget velfærd. For forventningerne til velfærden har det med at stige, når den private velstand i befolkningen stiger. Det er derfor vigtigere end nogensinde, at den offentlige debat ikke kun handler om, hvor mange penge vi bruger på offentlig velfærd. Der er behov for, at vi hele tiden er i dialog om, hvad vi vil have ud af de ressourcer, som vi bruger på velfærd. Hvad forstår vi ved god kvalitet, og hvordan opnår vi den gode kvalitet?

 

For KL er der ingen tvivl om, at øget nærhed på de fleste opgaveområder er en væsentlig del af svaret på udfordringen. Det er der også mange andre aktører, der gør. Men hvad forstår vi ved mere nærhed, og hvordan bliver ordene omsat i konkret politisk handling?

 

KØF 2020 sætter under overskriften ”Velfærd til debat – forventninger og muligheder” fokus på disse spørgsmål med henblik på at styrke såvel den nationale som den lokale debat om, hvad der er god kvalitet i velfærd, og hvordan vi skaber den.

 

Vel mødt til Kommunaløkonomisk Forum 2020.

 

 

Mød blandt andet (opdateres løbende):

 

 

 Jacob Bundsgaard, Formand for KL

 

Michael Ziegler, borgmester i Høje-Taastrup Kommune og formand, KL's Løn og Personaleudvalg

 

  

Torben Tranæs, forskningsdirketør og professor hos VIVE og økonomisk vismand

 

 

 Jes Søgaard, professor 

 

 

  Mads Roke Clausen, Formand for Frivilligrådet 

 

Elisa Rimpler, BUPL

 

Lotte Jensen, Direktør for VIVE

 

 

Kirstine Bille, medlem af økonomiudvalget, Syddjurs Kommune

 

Jesper Frost, borgmester, Esbjerg Kommune

Aalborg Kongres & Kultur Center - Europa Plads 4 - 9000 - Aalborg - 99355555