Kommunernes Netværk for Udsatte Boligområder 2020

Netværket er et forum for kommunale medarbejdere og mellemledere, der arbejder med og i de udsatte by- og boligområder. Netværket henvender sig særligt til medarbejdere i kommuner, der allerede har boligområder på regerings lister over udsatte boligområder samt til kommunale medarbejdere i øvrige kommuner som arbejder forebyggende med bl.a. ghettokriterierne.

 

Kommunernes Netværk For Udsatte Boligområder åbner som nyt KL netværk i 2020 og har fokus på udvikling af udsatte boligområder.

Med Folketingets vedtagelse af parallelsamfundsaftalen i 2018 blev der indført nye regler og love af væsentlig betydning for en række udsatte boligområder og kommunernes drift og ageren i og omkring disse boligområder. Parallelsamfundsaftalen omfatter nye regler for udlejning og udvikling af de udsatte områder, men kobler og lovgiver også ift. kommunale aktiviteter i daginstitutioner, skoler mv.

 

Arbejdet med udvikling af udsatte boligområder er ikke nyt, men med den såkaldte ghettolovgivning er der øget fokus på arbejdet og flere love og regler kommunerne skal tage bestik af i de kommende års arbejde. Dette kan øge behovet for at kommunerne kan sparre med hinanden om succesfulde områdeindsatser, regelfortolkning og brugbare redskaber på tværs af fagområder og kommunegrænser.

 

KL ønsker med dette nye netværk at skabe rum for sparring og videndeling for de kommuner der arbejder med udsatte boligområder, ghettoer og hårde ghettoer. I netværket ønsker vi at give plads til samspillet mellem kommunal boligpolitik og indsatser på fx beskæftigelses- og velfærdsområderne på både borger- og institutionsniveau. Formen er dialogbaseret med fokus på erfaringsudveksling og netværksskabelse.

 

Med netværket ønsker KL at bidrage til videndelingen og udviklingen af det store arbejde der allerede udføres i kommunerne samt at understøtte en konstruktiv dialog omkring dette arbejde.

 

Netværket faciliteres i et samarbejde mellem to af KL's kontorer: Teknik og Miljø samt Center for Vækst og Beskæftigelse.

 

Temaer for 2020

På første møde vil vi se på de konsekvenser, der knytter sig til udpegning af boligområder som hhv. udsat område, ghetto og hård ghetto, hvordan man kan opnå relevant viden om udviklingen i området og hvilke greb, der kan forebygge en uønsket udvikling. For andet og tredje møde vil temaer og program blive fastsat på baggrund af de fælles udfordringer, der drøftes på første netværksmøde samt drøftelser med statens, Landsbyggefonden med videre.  

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

Medlemskab er gældende fra tilmeldingen er afsendt, og kommunen kan derefter frit tilmelde sig netværksmøderne. Faktura udsendes efter afholdelse af nærmeste møde.

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en separat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne, hvilket kan gøres ved at trykke her.

 

 

Vil du vide mere?

Har du praktiske spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

 

Albert Østerbye (student)

T 3370 3936alcp@kl.dk

 

 

Faglige henvendelser kan rettes til: 

 

Troels Graversen

T 3370 3683, TRGR@kl.dk

 

eller

 

Ulla Schärfe

T 3023 5655, ULSC@kl.dk

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - alcp@kl.dk