Tilmelding til 1. møde i Kommunernes netværk for den almene boligsektor 2020

Indhold og program

Ældreboliger, seniorbofællesskaber og eventuelt plejeboliger 

Tidspunkt

Onsdag d. 9. december 2020

 

Sted

Følger.

 

Tilmelding

Tilmeld dig og dine kolleger til netværksmødet d. 9. december her: Tilmelding 3. møde

 

Kommunens tilmelding til netværket er obligatorisk for deltagelse i møderne.

Medlemskabet indebærer, at man kan deltage i de tre årlige netværksmøder med to deltagere pr. gang. Ønsker man at deltage med flere kommunale medarbejdere, opkræves 800 kr. ex moms, som dækker forplejning og andre omkostninger forbundet med afholdelse af mødet.

Husk at tilmelde dig specifikt til de møder, du vil deltage i.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

 

Troels Graversen

T 3370 3683, trgr@kl.dk

 

eller

 

Ulla Schärfe

T 3023 5655, ulsc@kl.dk

 

Spørgsmål om Kommunernes netværk om den almene boligsektor (KNAB og afholdelse af 1. møde i netværket bedes rettes til Troels Graversen på T 3370 3683, trgr@kl.dk, Ulla Schärfe på T 3023 5655, ulsc@kl.dk eller Frederick Stender på T 3370 3870, fsms@kl.dk