Tilmelding til 2. møde i Kommunernes netværk for den almene boligsektor 2020

Indhold og program

På andet møde afsøger vi mulighederne for at sikre billige boliger til udsatte. Hvilke muligheder er der i eksisterende byggeri og i nybyggeri, og hvordan kan effektiv drift være med til at sikre billige boliger?

 

Tidspunkt

Mandag d. 26. oktober 2020

 

Sted

Virtuelt

 

Tilmelding

Tilmeld dig og dine kolleger til netværksmødet d. 26. oktober her: tilmelding 2. møde

 

Kommunens tilmelding til netværket er obligatorisk for deltagelse i møderne.

Medlemskabet indebærer, at man kan deltage i de tre årlige netværksmøder med to deltagere pr. gang. Ønsker man at deltage med flere kommunale medarbejdere, opkræves 800 kr. ex moms, som dækker forplejning og andre omkostninger forbundet med afholdelse af mødet.

Husk at tilmelde dig specifikt til de møder, du vil deltage i.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

 

Troels Graversen

T 3370 3683, trgr@kl.dk

 

eller

 

Ulla Schärfe

T 3023 5655, ulsc@kl.dk

 

Spørgsmål om Kommunernes netværk om den almene boligsektor (KNAB og afholdelse af 1. møde i netværket bedes rettes til Troels GraversenT 3370 3683, trgr@kl.dk, Ulla SchärfeT 3023 5655, ulsc@kl.dk eller Frederick Stender på T 3370 3870, fsms@kl.dk