Ufaglært til Faglært - Klyngemøde

KL, FOA og 3F afholder klyngemøde om den fælles indsats; Ufaglært til Faglært og På-vej-til Faglært under Den Kommunale Kompetencefond.

Indsatsen understøtter udviklingen af medarbejdernes kompetencer i den daglige opgavevaretagelse inden for FOAs og 3Fs overenskomstområder.  

På klyngemødet sætter vi fokus på at gå fra Ufaglært til Faglært, På-vej-til Faglært og mulighederne for økonomisk støtte gennem Den Kommunale Kompetencefond.

Mødet er en mulighed for at sparre med hinanden på uddannelsesområdet for ufaglærte og kortuddannede samt behovet for almene færdigheder.

Den Kommunale Kompetencefond - Ufaglært til faglært - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - imkj@kl.dk