Klimatilpasnings Konference d. 5. september 2019

Indhold

 

Når vores værdier bliver mere udsatte for vind, vejr og vand, så handler det ikke kun om miljø og klima, så handler det også rigtig meget om penge. Hvordan sikrer vi vores værdier og ikke mindst hvem kan, og hvem skal betale for det?

 

Grundlæggende er klimasikring et ansvar for den enkelte grundejer, men kommunerne kommer i forhold til borgerne ofte til at stå for skud.

 

Vi sætter fokus på kommunernes lovhjemlede opgaver om planlægning, myndighed og facilitering. Udfordringen er, at der i meget stort omfang mangler virkemidler og finansiering. På denne konference vil KL stille ind på udfordringer i forhold til aktørerne og forskellige løsningsmuligheder.

 

Og kan vi gå et skridt videre? Målet er, at vi sammen finder en række anbefalinger i løbet af dagen.

 

 

Tid og Sted

Torsdag d. 5. september 2019

Kl. 09:00 - 16:00

 

Sted: Quality Hotel Høje Taastrup, Carl Gustavs Gade 1, 2630 Taastrup

 

Tilmeldingsfrist d. 27. august 2019 kl. 13:00

 

Pris

Pris: 1.750 kr.

Priserne er ekskl. moms

 

Faktura udsendes efter afholdelse af konferencen.

 

Ved tilmelding til konferencen d. 5. september uden deltagelse på selve dagen, forbeholder KL sig rette til at opkræve det fulde beløb til at dække omkostninger ifb. med mødet.

 

 

Programmet for konferencen findes under fanen 'Program'

 

 

Kontakt

 

Spørgsmål vedrørende fagligt indhold og lignende rettes til Lars Kaalund på laka@kl.dk, tlf: 3370 3753 eller Nete Herskind på nehe@kl.dk, tlf: 3370 3465.

 

Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til Signe Olesen på siko@kl.dk

KL Teknik og Miljø - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - siko@kl.dk