Kommunernes klimapolitiske netværk

Kommunernes Klimapolitiske Netværk sætter spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen

 

Du kan læse meget mere om det Klimapolitiske Netværk på KL.dk her.


Hvem er netværket tiltænkt?

Netværket henvender sig til kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen.


Hvordan foregår netværksmøderne?

 

Netværksmøder med fysisk fremmøde varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

 

På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener både nationalt og i kommunerne, fx udrulning af vedvarende energi og strategisk energiplanlægning, grønne og bæredygtige indkøb og udbud, grøn mobilitet, affald, byggeri og anlæg mv. 

Netværksmøder, der afholdes online afholdes enten om formiddagen eller om eftermiddagen med samme type indhold som de fysiske, blot en smule mere komprimeret, så det passer til det virtuelle format. 


Netværksmøder 2022 

Netværksmøderne vil afholdes på følgende datoer i 2022. Mødet i september er ikke endeligt fastlagt

1. Netværksmøde: 7. marts kl. 12.30-15.30. Mødet afholdes online.
            Se program og tilmeld dig mødet her.


2. Netværksmøde: 31. maj kl. 10-15.30. Mødet afholdes fysisk.

             Se program og tilmeld dig mødet her.


3. Netværksmøde: 25. august kl. 09 - 12. Mødet afholdes online. 

             Se program og tilmeld dig mødet her.


4. Netværksmøde: 12. oktober kl. 09.30 -15.30. Mødet afholdes fysisk.
             Se program og tilmeld dig mødet her.


5. Netværksmøde: 8. december kl. 12.30-15. Mødet afholdes online.

 
OBS: d. 1.-3. september afholdes det årlige Klimafolkemøde i Middelfart. KL og Klimapolitiske Netværk arrangerer klimaarrangement, og deltagelse opfordres. 

Medlemskab for 2021 er fortsat i 2022

Som medlem af Kommunernes Klimapolitiske Netværk i 2021 fortsættes din kommunes medlemskab i 2022.Prisen for deltagelse i netværket er fortsat 9.100 kr. ekskl. Moms. Hvis du og din kommune ikke ønsker at fortsætte i netværket i 2022, skal I sende en mail til Mette Skovbjerg på MESK@kl.dk eller til netværkets student Louise Møller Christensen på LOMC@kl.dk, som derefter sørger for, at I afmeldes. Vi fakturerer fortsatte medlemskommuner efter vinterferien.

 

 

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i det Klimapolitiske netværk. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

 

Pris for deltagelse i netværket er 9.100 kr. årligt (ekskl. moms). Prisen dækker deltagelse af tre personer på hvert af de fem møder - én fast plads og to fleksible pladser, for både at sikre etableringen af et stærkt sammentømret netværk og mulighed for, at de respektive fagkompetencer for de skiftende temaer er repræsenteret. Det er den deltagende kommune selv, der fra gang til gang afgør, hvem der deltager på netværksmødet.

 

Netværket afholder 5 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende tre medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 5 møder

9.100 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i de 4 resterende møder

8.200 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 3. møde og derved deltagelse i de 3 resterende møder

7.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 4. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder

5.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 5. møde og derved deltagelse i det sidste møde

3.600 kr. ekskl. momsKL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mesk@kl.dk