Kommunernes klimapolitiske netværk

Netværket sætter spot på de aktuelle klimapolitiske dagsordener og er et forum for dialog, videndeling og inspiration for kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for tværgående klimaarbejde i kommunen

Hvem er netværket tiltænkt?

Netværket henvender sig til kommunale chefer og medarbejdere med ansvar for det tværgående klimaarbejde i kommunen.

Hvordan foregår netværksmøderne?

Netværket mødes 5 gange årligt og faciliteres af KL på kontorchefniveau. Møderne afvikles både som fysiske møder og onlinemøder.

 

Netværksmøder med fysisk fremmøde varer hele dagen og veksler mellem eksterne oplæg, oplæg fra KL og oplæg fra netværkets medlemmer, workshopbaserede øvelser og tværgående drøftelser og sparring.

 

På hvert af møderne dækkes et særligt tema, som beskæftiger sig med de væsentligste klimapolitiske dagsordener både nationalt og i kommunerne, fx udrulning af vedvarende energi og strategisk energiplanlægning, grønne og bæredygtige indkøb og udbud, grøn mobilitet, affald, byggeri og anlæg mv. 

Netværksmøder 2021

Vi håber og forventer, at netværksmøderne kan gennemføres fysisk i 2021, men som udgangspunkt planlægger vi netværkene virtuelt. 

  • 10. februar (9:00 – 12:00), med temaet 'Energi- og CO2-regnskaber'. Tilmelding er åben. 
  • 29. april (9:00 - 12:00), med temaet 'Kommunernes klimasamarbejde med erhvervslivet.' 
  • 2. september (9.00-12.00) fra klimafolkemødet i Middelfart. Temaet er ledelse. 
  • 14. oktober (9:00-12:00)
  • 9. december (9.00-12.00)

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i det Klimapolitiske netværk. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

 

Pris for deltagelse i netværket er 9.100 kr. årligt (ekskl. moms). Prisen dækker deltagelse af tre personer på hvert af de fem møder - én fast plads og to fleksible pladser, for både at sikre etableringen af et stærkt sammentømret netværk og mulighed for, at de respektive fagkompetencer for de skiftende temaer er repræsenteret. Det er den deltagende kommune selv, der fra gang til gang afgør, hvem der deltager på netværksmødet.

 

Netværket afholder 5 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende tre medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 5 møder

9.100 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i de 4 resterende møder

8.200 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 3. møde og derved deltagelse i de 3 resterende møder

7.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 4. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder

5.000 kr. ekskl. moms

Tilmelding efter afholdelse af 5. møde og derved deltagelse i det sidste møde

3.600 kr. ekskl. momsKL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mesk@kl.dk