Klimapolitisk Konference d. 29. oktober 2019

Indhold

 

KL finder, at det er fuldstændig afgørende, at Danmark får en samlet strategi for klimatilpasning. Ikke mindst i forhold til hvordan vi fremover skal finansiere de mange bekostelige tiltag, der skal sikre os mod klimaforandringerne.

 

Vores værdier bliver mere udsatte for vind, vejr og vand, så det handler det ikke kun om miljø og klima, det handler også rigtig meget om penge. Hvordan sikrer vi vores værdier og ikke mindst hvem skal betale for det?

 

Grundlæggende er klimatilpasning et ansvar for den enkelte grundejer, men kommunerne kommer i forhold til borgerne ofte til at stå for skud. Kommunerne har fået lovhjemlede opgaver om planlægning, myndighed og facilitering. Udfordringen er, at der i meget stort omfang mangler virkemidler og finansiering.

 

Denne konference vil stille ind på udfordringer i forhold til aktørerne og forskellige løsningsmuligheder.

 

 

Tid og Sted

Tirsdag d. 29. oktober 2019

Kl. 09:30 - 17:00

 

Sted: KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

 

Tilmeldingsfrist d. 21. oktober 2019

 

Pris

Prisen for at deltage er

For kommuner: 2.650 kr.

For private, organisationer eller virksomheder: 4.000 kr.

Priserne er ekskl. moms

 

 

Faktura udsendes efter afholdelse af konferencen.

 

Ved tilmelding til konferencen d. 29. oktober uden deltagelse på selve dagen, forbeholder KL sig rette til at opkræve det fulde beløb til at dække omkostninger ifb. med mødet.

 

 

Programmet for konferencen findes under fanen 'Program'

 

 

Kontakt

 

Spørgsmål vedrørende fagligt indhold og lignende rettes til Lars Kaalund på laka@kl.dk, tlf: 3370 3753 eller Nete Herskind på nehe@kl.dk, tlf: 3370 3465.

 

Spørgsmål vedrørende tilmelding rettes til Signe Olesen på siko@kl.dk

KL Teknik og Miljø - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - siko@kl.dk