Kommunernes affaldsnetværk 2019

Kort om netværkets formål og fokus

Ny national affaldsplan og opfølgning på ressourcestrategi, modernisering af forbrændingssektoren, harmonisering af affaldsordninger og sorteringskriterier, regulativer, gebyrregler, digitale løsninger, tilsyn og håndhævelse: Er disse områder en del af din dagligdag med sagsbehandling og strategisk planlægning? Så meld kommunen ind og bliv en del af Kommunernes Affaldsnetværk.

 

I netværket deler du og dine kollegaer ideer, viden og erfaring, og vi peger på de centrale udfordringer. Derigennem får I god sparring til at løse kommunens opgaver med affald og ressourcer.

 

Kommunernes Affaldsnetværk er målrettet ledere og medarbejdere, der arbejder som myndighed med affald og ressourcernes rolle i den grønne omstilling. Rollen som myndighed på affaldsområdet er en væsentlig del af kommunernes kontakt til både borgere og virksomheder. På netværket går vi i dybden med de områder og problemstillinger, der optager jer i kommunerne.

   

Temaer i 2019

 

Netværksmøderne vil blive planlagt efter, hvad der står højt på den kommunale og den nationale dagsorden.

På møderne vil vi altid opdatere deltagerne om de aktuelle nyheder i KL og fortælle om vores samarbejde og forhandlinger med de statslige parter.

Vi inviterer oplægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at bidrage med fagligt indhold på møderne og give den daglige opgaveløsning et større perspektiv.

 

Oplagte emner for møderne i 2019 vil bl.a. være tilsyn med cirkulær økonomi, organisering af affaldsforbrænding, byggeaffald samt nye mål og metoder for mere og bedre genanvendelse, separat indsamling, producentansvar for emballager og udvidet producentansvar for WEEE.

De endelige temaer udvælges i dialog med medlemmerne af netværket.  

 

Meld dig ind i netværket

 

Kun én person skal melde kommunen ind i netværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her

 

Pris

 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Der afholdes tre møde i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding 1. møde

> Tilmelding 2. møde

> Tilmelding 3. møde

 

Vil du vide mere?

 

For yderligere information om netværket, kontakt chefkonsulent Anders Christiansen: ACH@kl.dk

For praktiske spørgsmål kontakt student Liva Westergaard: LIWE@kl.dk

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk