Privatlivspolitik

KL

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan KL (i det følgende benævnt "Dataansvarlig") (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

 

1. Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

KL

CVR: 62547413

Weidekampsgade 10

2300 København S

58

 

KL`s behandling af oplysninger i forbindelse med konferenceadministration.  

Version 1.0 maj 2018.  

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om konferencedeltagere.  

 

Denne privatlivspolitik gælder for følgende dataansvarlige organisation: 

KL

CVR: 62547413

Weidekampsgade 10

Postboks 3370

2300 København S

Tlf. 3370 3370

E-mail kl@kl.dk

 

 

Sådan kan du kontakte os  

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.  

 

Du kan kontakte KL på følgende måder: 

 

 • På e-mail: Skriv til: kl@kl.dk. Husk at almindelig e-mail ikke er en sikker kommunikation. Skriv ikke noget i din e-mail, som er privat eller følsomt, eller som du i øvrigt synes skal beskyttes.
 • Ved brev: Skriv til postadressen som nævnt ovenfor.  Kategorier af personoplysninger. 

 

Vores behandlinger af personoplysninger 

Kategorier af personoplysninger.

 

De oplysninger, som vi behandler om dig, kan omfatte: 

 • Almindelige personoplysninger, herunder
  • dine identitets- og kontaktoplysninger, herunder adresse, telefonnummer og e-mailadresse 
  • oplysninger om tilmelding til og deltagelse i konferencer mv. 
  • oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig. 

 

Formål og retsgrundlag 

Vores databehandlinger i forbindelse med konferenceadministration har følgende formål: 

 • KL afholder som interesseorganisation konferencer, workshops, seminarer og andre arrangementer, hvilket indebærer planlægning, administration, samt efterfølgende evaluering/fakturering i forbindelse med afholdelsen.
 • Arrangementer kan ligeledes afholdes i samarbejde med eksterne parter.

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger er: 

 • Retsgrundlaget for vores indsamling og registrering af personoplysninger er databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b), om behandlinger, som er nødvendige for at indgå en kontrakt og for udførelsen af kontrakten, samt databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f) om behandlinger, som er nødvendige for en legitim interesse, der ikke overstiges af hensynet til de registrerede. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er hensynet til at administrere konferencer i KL, herunder at kunne sikre, at du kan deltage og vi kan fakturere. 
 • Videregivelse af oplysninger om dig vil kunne ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyttelseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivelsen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

 

Kategorier af modtagere 

Vi videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 • Rejseagenter, hoteller og konferenceafholdelsessteder i forbindelse med bookning af fx fly, tog og hotel samt konferencelokale til deltagere, samarbejdspartnere og oplægsholdere 
 • Ordstyrere og oplægsholdere  
 • Konferencedeltagere, (alene i form af deltagerlister) 
 • Vores databehandlere på grundlag af databehandleraftaler

 

Hvor oplysningerne stammer fra

KL modtager oplysningerne direkte fra konferencedeltagerne eller fra deres arbejdsgivere.  

 

 

Sletning 

Vi sletter oplysningerne om dig, når de ikke længere er nødvendige.

 

KL følger generelt forvaltningsretlige principper, og vores opbevaringsfrist fastlægges ud fra juridiske og administrative behov. For at kunne dokumentere vores sagsbehandling og for at kunne leve op til vores forpligtelser har vi vurderet, at det er nødvenligt at gemme alle personoplysninger i op til fem år plus indeværende fra det år, hvor vi har besvaret din henvendelse.

 

 

Dine rettigheder

Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine persondatarettigheder ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst i denne politik. 

 

Når du har anmodet om at få adgang til oplysninger om dig, at få dem rettet eller slettet, eller hvis du har gjort indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi, om det er muligt at imødekomme dig ønske. Vi giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter, at vi har modtaget din henvendelse. 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.    
 • Ret til berigtigelse (rettelse) Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Vi skal i alle tilfælde tage stilling til, om vi mener din anmodning er berettiget.
 • Ret til sletning Vi sletter generelt persondata, når de ikke længere er nødvendige. I særlige tilfælde har du ret til at få specifikke oplysninger om dig slettet, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage, og vi ikke har et andet grundlag for at behandle oplysningerne.     
 • Ret til begrænsning af behandling Hvis du bestrider oplysninger, som vi har registreret eller på anden vis behandler, kan du anmode os om at begrænse behandlingen af oplysningerne, indtil vi har haft mulighed for at fastslå, om oplysningerne er korrekte. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Ret til indsigelse Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af oplysninger om dig. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af oplysningerne.
 • Ret til at få information om nye formål Hvis vi ønsker at bruge oplysninger om dig til et andet formål, end de formål, som vi tidligere har oplyst over for dig, fx i denne privatlivspolitik, har du ret til at få information herom, inden vi viderebehandler oplysningerne til det andet formål.
 • Ret til at trække dit samtykke tilbage Hvis vores behandling af dine oplysninger sker på grundlag af dit samtykke, kan du til enhver tid trække samtykket tilbage. Hvis du tilbagekalder samtykket, må vi fremover ikke længere behandle oplysningerne. Tilbagekaldelse af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagekaldelsen. Hvis vi har et andet lovligt grundlag for behandling end samtykke med et selvstændigt formål – eksempelvis opbevaring af oplysninger af hensyn til overholdelse af reglerne om bogføring – vil denne behandling fortsat kunne finde sted. 

 

Dine klagemuligheder   

Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Det gælder generelt, at hvis du er utilfreds med den måde, dine personlige oplysninger er blevet behandlet på, kan du klage til Datatilsynet, som derefter undersøger sagen og træffer en afgørelse. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk. 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.  

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk