KL projektteam måtte aflyse de planlagte worklabs som indebar fysisk fremmøde som følge af Covid19 og myndighedernes retningslinjer.

I stedet blev der etableret virtuelle møder med fokus på specifikke data-emner med mulighed for spørgsmål og drøfelse.
På hvert møde var der 2 indslag fra kommunale deltagere i projektet.

Vi har modtaget positive tilbagemeldinger på de virtuelle møder og vil derfor på opfordring fortsætte hermed. 


Tema Dato Oplægsholdere
Forsyningsdata #1 17. april Kolding kommune
Odense Kommune

Indeklima #1 21. april Silkeborg Kommune
Frederikshavn Kommune

BBR 24. april Vejle Kommune
Odense Kommune

Vedligholdelsestilstand #1 28. april Esbjerg Kommune
Slagelse Kommune

Forsyningsdata #2 05. maj Transition Aps
Aarhus Kommune

Indberetning 15. maj Solrød Kommune
Hillerød Kommune

Forsyningsdata #3

9. juni Elforsk Projekt
Indeklima #2
9. september Realdania 
     
KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk