Kommunalt nøgletalssamarbejde på ejendomsområdet (Forløb 2020)

Hvad handler Nøgletalssamarbejdet om?

Nøgletalssamarbejdet for ejendomsområdet er et samarbejde mellem danske kommuner og KL.

En vigtig præmis for arbejdet er, at det er:

 

OM KOMMUNERNE

AF KOMMUNERNE

FOR KOMMUNERNE

 

KL står for at koordinere og facilitere samarbejdet, men det er kommunernes interesse i at sammenligne sig på udvalgte nøgletal, som driver samarbejdet.

 

Ejerskab og medbestemmelse over egen data

Ved at data om kommunerne samles og koordineres i KL sikres det, at informationen bliver på kommunale hænder.

 

Nøgletallene er udvalgt og defineret af kommunale medarbejdere fra 30 kommuner, men projektet er komplekst, og der er derfor tale om en løbende udvikling og tilpasning i tråd med den digitale udvikling og kommunernes organisering.

Sammenligning af nøgletal både internt i kommunen og mellem kommuner skal dels bidrage til at validere tallene og datamodellen, og dels bidrage til at skabe udgangspunkt for undren over forskelle og ligheder både internt i kommunerne og kommunerne imellem.

 

Nøgletal, datamodel, indberetning og benchlearning-værktøj

Definitioner på de udvalgte tal er samlet i et definitionsark. Dette ligger i yammer-gruppen.

Indberetning af data foregår i et online spørgeskema.

Nøgletallene præsenteres på nuværende tidspunkt visuelt i et regneark udarbejdet af KL baseret på de indberettede data i spørgeskemaet.

Det er forventningen, at det på sigt integreres i et online IT-system.

 

Opdatering af data i benchlearning-værktøj sker hvert kvartal, primo:

Marts             (deadline for indberetning d. 25. februar)

Juni               (deadline for indberetning d. 25. maj)

September    (deadline for indberetning d. 25. august)

December     (deadline for indberetning d. 25. november) 

 

Hvad får kommunen ud af at deltage i samarbejdet?

Helt konkret får medlemmerne:

 

 1. Fælleskommunal begrebs- og datamodel for kommunale ejendomme 
 2. Medlemskab af dialoggruppen for samarbejdet på Yammer
 3. Projektkonsulent i KL til rådighed for spørgsmål og sparring
 4. Analyseworkshop
  • Nøgletal og fortolkning af nøgletal diskuteres
  • Dette giver dels mulighed for fejlstøvsugning af data og dels mulighed for øget forståelse af årsager til egne tal
  • Målgruppe: Medarbejderniveau (Økonomimedarbejder og datamedarbejder i ejendomsenhed)
 5. Fem regionale worklabs (samme fokus på hver worklab)
  • Introduktion til nøgletal og definitioner
  • Sparring på strukturering af data om egen ejendomsportefølje
  • Sparring på indsamling af data og indberetning
  • Sparring med fagfæller fra andre kommuner (udvidet netværk)
  • Målgruppe:  Medarbejderniveau (Økonomimedarbejder og datamedarbejder i ejendomsenhed)
 6. Temadag om anvendelsen af nøgletal
  • Præsentation af tendenser for kommunernes ejendomme samt udviklingstendenser
  • Debat om udfordringer og løsninger ift. nøgletal
  • Debat om hvordan nøgletallene kan bruges i strategisk/politisk øjemed
  • Målgruppe: chef-nivau (Ejendoms- og/eller økonomichef) 
 7. Virtuelle møder om specifikke data-emner

Hvornår afholdes arrangementerne?

 

Datoer for første halvår 2020

 

Tidspunkt

Placering

 

Analyseworkshop

Torsdag d. 5. marts

Midtjylland

Vejle

Worklab VEST

Torsdag d. 18. juni

Jylland

Herning, Rådhus

Worklab ØST

Tirsdag d. 23. junil

Sjælland

Ringsted, Scandic

  

Datoer for andet halvår 2020

Indhold vil være baseret på evaluering af første halvår.

 

  Tidspunkt Placering  
Worklab Torsdag d. 27. august Sjælland Ishøj
Analyseworkshop Torsdag d. 24. september Nordjylland Aalborg
Worklab Torsdag d. 22. oktober Sønderjylland Kolding
Worklab Onsdag d. 02. december Midtjylland Horsens
Temadag  Torsdag d. 10. december Sjælland KL-Huset

 

Hvad indebærer deltagelse i samarbejdet? En interessetilkendegivelse

Samarbejdet hviler på de input og det engagement, som deltagerne bringer i spil.

Forudsætningne for at samarbejdet bliver en succes og skaber værdi er at alle bidrager. Med viden, erfaringer, data, gode spørgsmål og højt engagement.

 

Deltagelse i nøgletalssamarbejdet koster 19.500 kr. ex moms første gang kommunen tilmelder sig.

Derefter koster det 15.000 kr. ex moms per år.

Gebyret dækker faste udgifter i forbindelse med facilitering og bidrager desiden som tilkendegivelse af et ønske om at prioritere samarbjedet.

 

Der er mulighed for deltagelse i alle de møder man måtte ønske. 

 

Hvem er de nuværende deltagende kommuner?

I fanen øverst kan du se hvilke kommuner der er deltagende

 

Spørgsmål?

Kontakt Liva Westergaard, projektkonsulent i Teknik og miljø, på mail: liwe@kl.dk eller tlf.: +453 370 3463

Eller

Kristoffer Slottved, konsulent i Teknik og miljø, på mail: KSL@kl.dk eller tlf.: +45 3370 3194

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - liwe@kl.dk