Kommunernes Arbejdsmiljødag 2018

Kommunernes arbejdsmiljødag vil i 2018 have særligt fokus på de sociale og teknologiske forandringer på især det offentlige arbejdsmarked, betydningen for vores arbejdsmiljø og tilgangen til arbejdsmiljøarbejdet.

Dagen starter i metaperspektiv, hvor Anne Dencker Bædkel, Institut for Fremtidsforskning, trækker nogle af de mest markante tendenser frem, f.eks. digitalisering, demokratisering og individualisering. Annette Kamp fra RUC præsenterer dernæst sin nyeste forskning, der undersøger, hvad det i praksis betyder for det psykiske arbejdsmiljø, når nye teknologier i pleje- og omsorgsarbejdet forandrer arbejdets indhold og mening.

Efter frokost har Malene Friis Andersen fra NFA fokus på samarbejdsrelationer mellem leder og medarbejdere. I moderne komplekse organisationer uden et tydeligt hierarki bliver ledere og medarbejdere i stigende grad nødt til at finde nye måder at samarbejde på for at skabe resultater og et godt arbejdsliv.

Ved dagens sidste oplæg præsenterer Per Tybjerg Aldrich, NIRAS, og Kirsten Holmboe, Silkeborg Kommune, en praktisk guide til, hvordan arbejdspladser i social- og sundhedssektoren kan forebygge og håndtere et hidtil underbelyst arbejdsmiljøproblem – nemlig uønsket seksuel opmærksomhed fra borgere.

Dørene åbner kl. 8:30 med mulighed for morgenmad.