KLs journaliseringsnetværk 2020

Hvis du arbejder med kvaliteten af journalisering og dokumenthåndtering i din kommune, giver support til dine kolleger i deres brug af KLE eller har ansvar for den administrative tilrettelæggelse af de tværgående processer (sagsdannelse, journalisering, arkivering, GDPR) – så giver KL’s journaliseringsnetværk dig mulighed for at møde kolleger fra andre kommuner og få sparring og inspiration i et fortroligt rum.

 

Deltagelse i netværksmøderne vil dels give konkrete erfaringer om journalisering, ESDH og brug af KLE og dels give inspiration til håndtering af journaliseringsopgaven; erfaringer og inspiration, som man kan bruge i sin egen praksis og formidle videre til kollegerne derhjemme.

 

Netværksmøderne er heldagsmøder, som indeholder oplæg, diskussioner, erfaringsudveksling og workshops – alt sammen med afsæt i deltagernes egne spørgsmål, udfordringer og erfaringer. Deltagerne vil selv få mulighed for at holde oplæg, ligesom der vil være oplæg fra eksterne specialister. Netværkets workshops kan munde ud i konkrete output – fx i form af forslag til, hvordan en kommune kan organisere et internt samarbejde om kvalitetssikring af
journaliseringen.


Indholdet på møderne vil blive aftalt fra gang til gang i samspil med deltagerne. Som deltager får man desuden adgang til netværkets online platform, hvor deltagerne kan fortsætte diskussionen mellem møderne, i dialog med KL.

 

Mødedatoer 

Der afholdes både et netværk i Jylland og på Sjælland. Hvert netværk mødes til to regionale netværksmøder samt til en journaliseringskonference i november 2020.

 

Netværk Øst: Tirsdag den 8. september og 22. oktober 2020

 

Netværk Vest: Mandag den 14. september og 29. oktober 2020

 

Fælles konference: Torsdag den 12. november 2020

 

Målgruppe

Kommunalt ansatte, der har en central, koordinerende eller understøttende rolle i forhold til journalisering, sagsdannelse og dokumenthåndtering. Det kan eksempelvis være ESDH-superbrugere, ESDH-konsulenter eller digitaliseringskonsulenter.

 

Pris for deltagelse:

kr. 5.975,- ekskl. moms.
Prisen dækker deltagelse og forplejning til to regionale netværksmøder, i efteråret 2020, samt den fælles netværkskonference i slutningen af 2020


Spørgsmål
Spørgsmål om netværket kan rettes til godjournalisering@kl.dk eller på tlf. 3370 3578


Tilmelding til netværket skal ske senest fredag den 1. oktober 2020.