Kommunernes Industrinetværk 2021

Om netværket

Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i dybden med kommunernes kontakt til borgere og det lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for ansøgere får større og større betydning. Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i netværket.

 

Netværkets formål

Industrinetværket skal gennem oplæg, drøftelser og information hjælpe deltagerne bedst muligt til at levere løsninger lokalt. Vi lægger stor vægt på vidensdeling, bruger kommunale erfaringer og inviterer oplægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at komme med oplæg på møderne. Det er vigtigt, at der også er plads til det store perspektiv. 

 

Temaer i 2021

Støj i planlægningen evt. fælles med planfolk

VVM

Industrispildevand

Affald – I kombination med affaldsnetværket

 

Meld dig ind i netværket

 

I 2021 kan din kommune deltage med så mange personer, I ønsker i alle årets møder i ét af vores netværk. Det giver Jer ekstra gode muligheder for fælles læring hos Jer. Prisen er fast på 7.000 kr/år for et kommunemedlemskab.

Tilmeld dig her

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. 

 

Datoer for netværksmøder

Datoerne for årets tre netværksmøder er ikke fastlagt, hvorfor sted, tid og dagsorden følger, så snart det er muligt.

 

1. netværksmøde 17.marts:

1. netværksmøde

 

2. netværksmøde 19. maj: 

2. netværksmøde

 

3. netværksmøde 15. september: 

3. netværksmøde

 
4. netværksmøde 24. november
4. netværksmøde

 

Pris 

Tilmelding til kommunemedlemskab 7.000 kr. ekskl. moms
   
   

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne.

  

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Charlotte Weber: CWEB@kl.dk.

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Amelia Caroline Quaade Kornerup: ACQK@kl.dk 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - isdk@kl.dk