Tema for 1. møde  

 

Programmet for det første netværksmøde d. 17. marts er ved at blive fastlagt, og årets første møde bliver i kombination med affaldsnetværket.

 

Vi kan i KL indtil videre løfte sløret for dagens to temaer: Inddrivelse og anmeldelse af nye affaldsgebyrer og digitalisering i affaldssektoren.

 

Om formiddagen vil der være oplæg og drøftelse om erhvervsaffaldsgebyrer, en opfølgning på højesteretsdommen i december 2020 og om konkrete anvisninger, fælles retningslinjer og anmeldelse af jord og bygge/anlægs affald. Programmet vil indeholde oplæg fra udvalgte kommuner, der kan dele deres praktiske erfaringer om vejledning, om jordflytning og tilsyn. Herudover vil Energistyrelsen, Miljøstyrelsen og KL’s egen specialkonsulent i opkrævning og inddrivelse være tilstede og svare på spørgsmål. For at få mest muligt ud af mødet og af gæsteoplægsholderne søger vi konkrete spørgsmål og erfaringer fra Jer i kommunerne, så myndighederne kan forberede sig, og eventuelt tage fat i de andre relevante myndigheder. Derfor må I meget gerne sende en mail til ACH@kl.dk eller CWEB@kl.dk med cc KARS@kl.dk med et par linjer om de sager, som I ønsker, at få svar på.

 

Om eftermiddagen vil KL først give status på aktuelle sager om dispensationsansøgninger, tilpasning af forbrændingskapacitet, producentansvar, høringssvar over handlingsplan for cirkulær økonomi og eventuelt andre presserende sager. Derefter vil KL give en indflyvning til to nye fælleskommunale og fællesoffentlige projekter om digitaliseringen af affaldsdata og beskrive indsatserne i 2021 og fremadrettet. Affaldsdata består af rigtig mange elementer, og for at have det mest holistiske afsæt i eftermiddagens diskussioner, vil vi gerne have en indledende snak om hvilke udfordringer, I som kommune, ønsker, at digitaliseringen af affaldsdata skal kunne løse, og hvilke emner og kommunale behov, der er relevante ifm. digitalisering i en velfungerende affaldssektor og til omstillingen til cirkulær økonomi. Hvis I ønsker at bidrage til et komplekst emne og tage en indledende snak, så må I meget gerne henvende Jer til Karl Rasmus på KARS@kl.dk.

 

Tilmelding til mødet er åben på: 1. netværksmøde i Kommunernes Affaldsnetværk og Industrinetværk (kl.dk)

 

Et mere detaljeret program følger efter vinterferien.

 

Yderligere information

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Charlotte Weber: CWEB@kl.dk.

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Sebastian Jensen: SEJE@kl.dk.

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - isdk@kl.dk