Kommunernes Industrinetværk 2020

Om netværket

Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i dybden med kommunernes kontakt til borgere og det lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for ansøgere får større og større betydning. Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i netværket.

 

Netværkets formål

Industrinetværket skal gennem oplæg, drøftelser og information hjælpe deltagerne bedst muligt til at levere løsninger lokalt. Vi lægger stor vægt på vidensdeling, bruger kommunale erfaringer og inviterer oplægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at komme med oplæg på møderne. Det er vigtigt, at der også er plads til det store perspektiv. 

 

Temaer i 2020

Miljøstyrelsen kommer efter sigende med en ny vejledning om VVM først i det nye år. Den vil vi dykke ned i og blive klogere på miljøvurderinger. Der er ligeledes annonceret en affaldsbranchebekendtgørelse som, hvis/når den kommer, også vil fylde meget i det nye år.

 

Nye BAT-konklusioner og GDPR ifb. med miljøgodkendelser vil ligeledes blive vendt i 2020. Desuden vil støjhensyn i miljøgodkendelser og samtænkning med øvrig, fysisk planlægning være et tema i 2020.

 

Endelig vil vi på netværkets møder skabe tid og rum til, at en evt. værtskommune har mulighed for at fortælle om deres fyrtårnsprojekter samt gode erfaringer med miljøgodkendelser og tilsyn samt anvendelse af ny teknologi.

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i Industrinetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes seperat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne. 

 

Datoer for netværksmøder

Datoerne for årets tre netværksmøder er fastlagt, mens sted, tid og dagsorden følger, så snart det er muligt.

 

1. netværksmøde: 3. marts 2020

Tilmeld dig årets første netværksmøde her.

 

2. netværksmøde: 3. juni 2020

Tilmeld dig årets andet netværksmøde her.

 

3. netværksmøde: 19. november 2020

Tilmeld dig årets tredje netværksmøde her.

 

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne.

  

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Charlotte Weber: CWEB@kl.dk.

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Frederick Stender: FSMS@kl.dk.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - isdk@kl.dk