Kommunernes Industrinetværk 2019

Om netværket

Netværket er for medarbejdere og ledere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder. Vi går i dybden med kommunernes kontakt til borgere og det lokale erhvervsliv. Det giver direkte muligheder for at vejlede og fremme bæredygtig erhvervsudvikling og skabe lige vilkår. At oversætte vanskelig lovgivning for ansøgere får større og større betydning. Gode miljøgodkendelser, forhåndsdialog, opfølgende tilsyn og effektiv håndhævelse er blandt kommunernes værktøjer, og de udvikles gennem jeres erfaringer i netværket.

 

Netværkets formål

Industrinetværket skal gennem oplæg, drøftelser og information hjælpe deltagerne bedst muligt til at levere løsninger lokalt. Vi lægger stor vægt på vidensdeling, bruger kommunale erfaringer og inviterer oplægsholdere fra relevante styrelser og organisationer til at komme med oplæg på møderne. Det er vigtigt, at der også er plads til det store perspektiv. 

 

Temaer i 2019

Planlægning for produktionserhverv og risikozoner vil komme til at fylde en del i det nye år. Det vil vi dykke ned i. Derudover er data et issue, særligt data om affaldsstrømme i virksomheder, de nye BAT-konklusioner for affald vil vi ligeledes kigge nærmere på. Vi er ved at høste erfaringer fra de nye bekendtgørelser med anmeldelser i stedet for godkendelser og Affaldsbranchebekendtgørelsen kommer i 2019. Hvad betyder det for vores måde at arbejde med virksomhederne på?


Et tilbagevendende problem for mange kommuner er klager og hvordan vi får den bedste klagesagsbehandling. Her kan I måske lære af hinanden? På de tre møder skal der også gerne være plads til det store perspektiv, som f.eks. kan give ideer til vores måde at samarbejde på, både lokalt og med de statslige myndigheder, eller hvilke nye teknologier, der kan lette vores arbejde.

 

Meld dig ind i netværket

Kun én person skal melde kommunen ind i Industrinetværket. Denne person bliver derefter netværkets kontaktperson i kommunen.

Netværket afholder 3 møder årligt. Til hvert møde kan kommunen sende to medarbejdere. Hvis der er flere medarbejdere, der ønsker at deltage, kan disse tilmeldes, og kommunen faktureres efterfølgende 800 kr. ekskl. moms pr. ekstra deltager. Husk, at deltagere skal tilmeldes separat til det enkelte netværksmøde.

 

Det er obligatorisk at være medlem af netværket for at kunne tilmelde sig netværksmøderne.

Tilmeld dig netværket her.

 

 

Pris 

Tilmelding inden afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i alle 3 møder 6.100 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 1. møde og derved deltagelse i de 2 resterende møder 4.600 kr. ekskl. moms
Tilmelding efter afholdelse af 2. møde og derved deltagelse i det sidste møde 2.900 kr. ekskl. moms

 

 

Forhåndstilmeld dig netværksmøderne 

Som noget nyt tilbyder vi, at man kan tilmelde sig netværksmøderne fra årets begyndelse. Når du har meldt din kommune ind i netværket, får I adgang til netværksmøderne. Disse møder afholdes tre gange i løbet af året, og det kræver en seperat tilmelding til hvert møde for at kunne deltage. Det skyldes, at vi bestiller lokale og forplejning alt efter antallet af tilmeldte. Tilmelder man sig mødet, modtager man mails med program, tidspunkt og andre informationer, når det ligger klar.

 

VIGTIGT: Husk at melde din kommune ind i netværket, inden du tilmelder dig møderne (se link ovenfor).

 

Her kan du på forhånd tilmelde dig netværkets møder, hvis kommunen er medlem af netværket: 

> Tilmelding 1. netværksmøde 

> Tilmelding 2. netværksmøde

> Tilmelding 3. netværksmøde

 

 

Vil du vide mere?

For yderligere information om netværket er du velkommen til at kontakte konsulent Charlotte Weber: CWEB@kl.dk.

For spørgsmål vedrørende praktiske oplysninger er du velkommen til at kontakte student Mia Greve: MIAG@kl.dk.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - isdk@kl.dk