16.30-17:00:    Kaffe og udlevering af navneskilte

17.00-17.10:    Velkomst v. direktør Inge Kristensen/Dansk Selskab for Patientsikkehed

17.10-17.40:    Hvad ligger bag de flotte resultater? v. Tina Lynge/Dansk Selskab for Patientsikkerhed

17.40-18.00:    Greve Kommune om I sikre hænder v. ældrechef Susanne Ormstrup

18:00-18.20:    Greve Kommune om I sikre hænder v. projektleder Martin Bommersholdt

18:20-18:50:    Hvordan arbejder vi videre med I sikre hænder?

18:50-19:00:    Afrunding

19.00:              Sandwich

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk