God ledelse med data

Digitaliseringen har for alvor holdt sit indtog i den offentlige sektor. Hvor udfordringen for kun få år tilbage drejede sig om at få it-systemerne på plads, handler digitaliseringen nu i stigende grad om dataanvendelse og databeskyttelse. Det store spørgsmål er, hvordan organisationens data og data om borgerne kan anvendes på måder, der skaber værdi for borgeren og for den kommunale organisation. Udfordringerne er mange. Data skal understøtte beslutninger her og nu, men skal også bruges til at udvikle forretningen og også gerne effektivisere – alt sammen på etisk forsvarlig vis.

 

Dette kursus tager udgangspunkt i situationen "som den er" for kursisterne og forsøger ikke at fremtænke en virkelighed, hvor data er ensartede og beslutninger nemt kan træffes på baggrund af tydelige mønstre i data. På kurset vil deltagerne arbejde med at kombinere strukturerede datasæt, som aktivitetsdata, med ustrukturerede datasæt, som data med en høj grad af narrativt eller billedindhold, i spekulative dashboards.

 

Tid og sted:

D. 15. januar og 5. februar i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S - UDSOLGT

D.13. og 25. marts 2019 i KL-huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S - EKSTRA DATOER

 

Målgruppe:

Chefer og ledere samt analysekonsulenter og digitaliseringskonsulenter -  som er optagede af, hvordan ledelse med data i den kommunale organisation kan skabe kvalitetsmæssige forbedringer for borgerne.

 

Pris og tilmelding:

Pris: Kr. 4.475,- ekskl. moms.

Tilmelding senest d. 8. marts 2019. Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

Der er 30 pladser i alt efter først-til-mølle princippet.

 

Spørgsmål

Praktiske spørgs:mål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen jtp@kl.dk eller på telefon 21404082.