Gevinstdrevne projekter

Et todages interaktivt kursus, som henvender sig til projektledere, forandringsledere og interne implementeringskonsulenter i kommuner, der vil vide mere om roller, opgaver, processer og metoder til at gøre gevinsterne til omdrejningspunktet, når I driver jeres projekter.

 

Skarp på succeskriterier, mål, gevinster og leverancer

Du får metoder og faglig kompetence til at hjælpe styregruppe, projektejere og brugere til at blive knivskarpe på mål og gevinster, på de nødvendige forandringer og succeskriterier for leverancer.

I offentlige organisationer er fokus på gevinster særligt vigtigt og afgørende for, at modtagerorganisationen, samarbejdsparter og den administrative og politiske topledelse fastholder interessen under og efter projektet.

 

Hands-on erfaring med metoder og værktøjer

Grundig gennemgang af og praktisk arbejde med workshops og skabeloner til kortlægning af gevinster, gevinstbeskrivelser og gevinstplan.

 

Fokus på forandringer

Du lærer at identificere og udfolde de nødvendige forandringer hos ansatte, borgere, ledere og samarbejdsparter for at kunne realisere gevinsterne. Du lærer at anvende denne viden til at revurdere projektets leverancer og gevinstchancer.

Viden om og metoder

til ansvarsafklaring

Du får viden om og metoder til at gøre ansvaret klart, tydeligt og meningsfuldt for den strategiske ledelse og gevinstejerne. Det sikrer, at der også er nogen, der har fokus på forandringer og gevinster, efter at projektet er lukket ned.

Alt undervisningsmateriale og undervisning er på dansk.

 

Spørgsmål

Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@ kl.dk eller på telefon 3370 3497. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen jtp@kl.dk eller på telefon 21404082.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370