Fremfærd – Konference om Fremtidens Boformer

Kom til konference og få inspiration til hvordan du kan bidrage til at udvikle kvaliteten i indsatserne til borgere med omfattende funktionsnedsættelser i botilbud.

 

I projektet "Fremtidens Boformer" har Fremfærd sat fokus på forudsætninger for at levere kvalitet i indsatsen i boformer til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

 

Projektet har taget udgangspunkt i de syv kvalitetstemaer i socialtilsynets kvalitetsmodel:

  1. Uddannelse og beskæftigelse
  2. Selvstændighed og relationer
  3. Målgrupper, metoder og resultater
  4. Sundhed og trivsel
  5. Organisation og ledelse
  6. Kompetencer
  7. Fysiske rammer

I projektet er god praksis i ni botilbud beskrevet, og anbefalinger til styrkelse af kvaliteten er derefter afprøvet i otte andre botilbud. Der er udarbejdet anbefalinger og implementeringsguides indenfor de fleste af kvalitetsmodellens temaer. Anbefalinger og implementeringsguides kan bruges af alle andre boformer, som ønsker at arbejde med at udvikle kvaliteten i deres indsatser.

 

Kom til konference og få inspiration til, hvordan kvaliteten i indsatserne til borgere med omfattende funktionsnedsættelser kan udvikles. Hør mere om erfaringer og resultater fra de botilbud, der har deltaget i projektet.

 

På konferencen vil du også kunne høre oplæg fra en forsker, en etnolog, Styrelsen for Patientsikkerhed m.fl. om, hvad der skal til for at skabe god kvalitet i fremtidens sociale botilbud. Læs mere under punktet Program

 

Læs mere om projektet og deltagende botilbud her.

 

Målgruppe

Målgruppen for konferencen er ledere og medarbejdere, der arbejder i/med boformer for personer med omfattende funktionsnedsættelser, medarbejdere i kommunernes myndighedsfunktion, medlemmer af de kommunale handicapråd, medlemmer af handicaporganisationer, kommunalpolitikere, m.fl.

 

Pris

650 kr. inkl. moms

 

Tid og sted

Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 9-16.

 

Odeon,

Odeons Kvarter 1,

5000 Odense C.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703435 - misn@kl.dk