Kommunerettede kurser om forretningsmodellering.

KL udbyder i samarbejde med konsulenthuset Strand & Donslund et kursusforløb om forretningsmodellering.

Kursusforløbet er målrettet den kommunale sektor.

 
En god forståelse af de kommunale processer og begreber er afgørende for at lykkes med it-projekter. Brugen af modeller i form af diagrammer og beskrivelser undervejs hjælper til at stille de rigtige spørgsmål og fastholde svarene, både ved kortlægning af nu-situationen og fastlæggelse af den fremtidige situation.

På kurset får deltagerne lejlighed til selv at modellere forretningsprocesser og begreber ved hjælp af de førende branchestandarder BPMN og UML.

Standarderne fokuserer på grafiske diagrammer, men er ikke svaret på alt. Vi supplerer derfor med tips og tommelfingerregler samt checklister til definition af bl.a. processer, forretningshændelser, aktiviteter, begreber og relationer.

Formål og udbytte

Efter kurset kender du til formålet med forretningsmodellering. Du forstår og har anvendt udbredte redskaber og teknikker til modellering af processer og begreber samt definition af forretningshændelser, og kan tage dem i brug i projekterne. Du kender også til forretningsregler og beslutninger, og hvordan de indgår i forretningsmodellen.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til alle kommunale medarbejdere, der skal udarbejde eller læse forretningsmodeller udarbejdet i BPMN og UML eller lignende notation. Det kan være som digitaliseringskonsulent, it-arkitekt, it-projektleder, kravstiller eller reviewer.

 

  

Forretningsmodellering - i en kommunal kontekst. Varighed 3 dage.

 

På kurset får deltagerne lejlighed til selv at modellere forretningsprocesser og begreber ved hjælp af de førende branchestandarder BPMN og UML.


27. – 29. oktober 2021 i KL-Huset i København

Alle dage varer fra 9-16 

 

Pris: 11.975 + moms.

Tilmelding er bindende, men du er velkommen til at sende en kollega, hvis du er forhindret.

 

Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om tilmelding m.v. kan rettes til chefsekretær Anja Lønbo på alb@kl.dk eller telefon 33 70 34 97. Øvrige spørgsmål kan rettes til vicekontorchef Jan Struwe Poulsen på JTP@kl.dk.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk