Forebyggelse for fremtiden – et fortsat fokus

Temaeftermiddagen for ledere og erfarne konsulenter sætter fokus på, hvordan sundhedsfremme og forebyggelse fortsat kan prioriteres og løftes i hele kommunen

 

Formålet med dagen

KLs forebyggelsesudspil, reviderede forebyggelsespakker og nye data fra sundhedsprofilerne gav i 2018 flere anledninger til at sætte forebyggelse på dagsordenen i kommunerne. Formålet med temaeftermiddagen er at drøfte og udveksle erfaringer om hvordan I er lykkedes med arbejdet og give inspiration til, hvordan forebyggelsesindsatsen fortsat kan blive bragt fremad - ud fra de betingelser, der er tilstede i jeres kommune.

 

Indholdet af temaeftermiddagen

Temadagen har fokus på erfaringsudveksling og drøftelse blandt deltagerne:

  • Hvordan er erfaringerne med at prioritere og løfte forebyggelsen i hele kommunen? (Hvad har I gjort?, Hvordan har I kunnet bruge KLs forebyggelsesudspil? Hvordan går det med samarbejde på tværs?)
  • Hvor er forebyggelsesområdet på vej hen i kommunen? (Hvad er "hot"?, Hvor er jeres fokus, Hvilke arenaer?, Hvor er der udfordringer?)
  • Hvordan kan forebyggelsesindsatsen fortsat fremmes i kommunen? (Hvordan kan forebyggelsen sættes på dagsordenen hos politikere og ledere, hvordan kan samarbejdet med øvrige fagområder og civilsamfund styrkes?)

 

Målgruppe

Ledere, sundhedskoordinatorer og konsulenter med ansvar for strategiudvikling og planlægning af sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen.

 

Tid, sted og tilmelding

Temaeftermiddagen bliver holdt tre gange fra klokken 12-15:30, med mulighed for en sandwich fra kl. 11:30.

  • Onsdag den 12.6 i Viborg, Sundhedscenter Viborg Toldboden 1 8800 Viborg 
  • Mandag den 17.6 i Fredericia, Uddannelsescenter Fredericia, Mosegårdsvej 2, 7000 Fredericia
  • Onsdag den 19.6 i København, KL-huset, Weidekampegade 10, 2300 København S.

 

Det er gratis at deltage. Plader tildeles efter 'først til mølle princippet', og der er plads til 30 deltagere på hver af eftermiddagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før.

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - mfs@kl.dk