Temadag om Forebyggelse for Fremtiden - sæt forebyggelse på den politiske dagsorden i kommunen


Formål:

Formålet med temadagene er, at give viden og inspiration til og dele erfaringer om, hvordan forebyggelse kan sættes på dagsorden i kommunen.

 

Tid, sted og tilmelding

Vi afholder temadagen 5 gange med plads til 30 deltagere på hver temadag.


•Den 22.2.2018, kl. 10-15 i Vejle - afholdt
•Den 28.2.2018, kl. 10-15 i Aalborg.- afholdt

 •Den 2.3.2018, kl. 10-15 i København - afholdt
•Den 8.3.2018, kl. 10-15 i Køge - afholdt
•Den 11.4.2018 kl. 10-15 i Viborg - afholdt

Den 16.8.2018, kl. 10-15 i København - stadig ledige pladser.

 

På temadagen er der mulighed for morgenmad fra kl 9.30. Program og deltagerliste sendes ud en uge før.

 

Tilmeld dig her

 

Forberedelse

Som forberedelse til temadagen bedes du overveje følgende spørgsmål:
- Hvilke tidligere erfaringer har du med at bringe sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordnen i kommunen (hvad var anledningen, hvem var målgruppen, hvordan gjorde du, hvilken effekt havde det?)
- Hvilke muligheder ser du i løbet af 2018 for at bringe sundhedsfremme og forebyggelse på dagsordnen i din kommune? (Fx politiske møder, ledelsesmøder, drøftelser med direktion mm.)

 

Upload dit dokument her på tilmeldingssiden, under fanen 'Upload af hjemmeopgave'.

 

Målgruppe

Ledere, koordinatorer og konsulenter, som har ansvar for kommunens forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

  

Kontaktpersoner:
Eva Burchard, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, ebu@kl.dk

Karen Eriksen, konsulent, Center for Forebyggelse i praksis, KL, kae@kl.dk

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370