Fagligt temamøde om kvalitet i dagtilbud (Roskilde)

KL afholder igen i år faglige temamøder om kvalitet i dagtilbud.

 

På temamøderne vil der både være vidensoplæg og kommunale eksempler, der sætter spot på arbejdet med kvalitet i dagtilbud. Programmet for dagene rummer blandt andet oplæg om inddragelse af børneperspektivet, leg og læring samt faglig ledelse og styring på dagtilbudsområdet. Undervejs vil der desuden være rig mulighed for at stille spørgsmål og drøfte dagens pointer med både oplægsholdere og de andre deltagere.

Sted

Det faglige temamøde på Sjælland afholdes i år i Roskilde hos Scandic Roskilde, Ved Ringen 2, 4000 Roskilde.

 

Pris

Det koster 1.695 kr. eks. moms at deltage

 

Tilmelding

Tilmeldingen er bindende. Hvis du er hindret i at deltage på dagen, er du dog velkommen til at sende en kollega i dit sted. I tilfælde heraf skal du kontakte Emilie Tang på emta@kl.dk eller 33 70 33 00.

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703300 - emta@kl.dk