Temadag om praksisnær faglig ledelse

KL og COK inviterer til en temadag, hvor vi sætter fokus på, hvad der skal til både på den enkelte skole og fælles kommunalt for at skoleledelserne kan lede tæt på medarbejdernes pædagogiske og didaktiske praksis. 

 

Ledelseskommissionens anbefaling om at ”Ledere af fagprofessionelle i dialog med medarbejderne skal udøve faglig ledelse baseret på evidens”, kalder på, at vi sammen arbejder med teoretiske oplæg, praksisvisninger, øvelser og drøftelser, som hjælper den enkelte leder og dennes ledelsesteam med at understøtte en fælles refleksion over medarbejderens undervisnings- og læringspraksis.


Kom som team – enten ledelsesteam eller som organisatorisk team, hvis I synes det er vigtigt at bedrive faglig ledelse tæt på medarbejdernes praksis. Det anbefales, at flere skoleledere fra samme kommune og forvaltningschefer og/eller direktører deltager på kurset.  

 

Temadagene bliver afholdt på Comwell Kellers Park i Vejle den 31. marts 2020 og på Comwell Roskilde den 2. april 2020.