Informationsmøde om facility management

Facility management dækker over en række serviceydelser, der er relateret til drift og vedligehold af bygninger. Dette inkluderer bl.a.: Intern service, rengøring, kantinedrift og indvendigt vedligehold.

 

Flere kommuner arbejder allerede målrettet med at skabe et centralt overblik over områdets styring og organisering. Og erfaringen viser, at fokuseret indkøb og organisering på facility managementområdet samt systematisk brug af kommunens ejendomme understøtter en effektiv udnyttelse af de økonomiske og menneskelige ressourcer.

 

I forbindelse med regeringen og KL's moderniserings- og effektiviseringsprogram (MEP) er der blevet lavet en række anbefalinger, inspirationsmateriale og understøttende værktøjer i forhold til kommunernes organisering, køb og udbud på facility managementområdet. Der er bl.a. gennemført casestudier i 11 kommuner for at afdække kommunernes erfaringer og tilgang til området samt en spørgeskemaundersøgelse blandt de øvrige 87 kommuner for at skabe overblik over, hvor kommunerne generelt er på området.

 

I forlængelse af dette er KL vært for en række informationsmøder, hvor du kan blive klogere på programmets resultater og få inspiration i forhold til facility management. Tilmeld dig her.

 

Informationsmøderne bliver afholdt:

D. 28. juni 2017 kl. 9.00 - 12.00 i København, KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

D. 15. august kl. 9.30 - 12.30 i Vejle, Scandic Jacob Gade, Flegborg 8, 7100 Vejle

D. 1. september kl. 9.30 - 12.30 i København, KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S

 

Prisen er 1.000 kr. pr. deltager. Der er rabat ved flere tilmeldinger samtidig: Tre deltagere for 2.500 kr. og 500 kr. i rabat pr. efterfølgende deltager.

 

Der vil være kaffe, the og vand samt en sandwich, der kan tages med.

 

Program:

Præsentation af rapport om facility management, KL's økonomiske sekretariat 

Præsentation af inspirationskatalog og særlig case kommune, KL's Konsulentvirksomhed

Metoder til at finde potentialet og realisere gevinsten, KL's Konsulentvirksomhed

 

Læs mere om MEP her.