Facilitering af sundhed på tværs - Minikursus

Formålet med kurset er, at deltagerne bliver styrket som facilitatorer ved at få kendskab til redskaber og metoder til at designe og gennemfører processer. Referencerammen for kurset er sundhed på tværs og hvordan der skabes mening, ejerskab og engagement for den sundhedsfremmende og forebyggende indsats

 

Målgruppe
Sundhedskoordinatorer og udviklingskonsulenter med ansvar for at implementere sundhed på tværs i kommunen.

 

Tid, sted og pris
Minikurset afholdes to gange i november med en deltagerbetaling på 1500 kr., der ikke dækker overnatning:


• 9.-10. november 2017 på Scandic Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens
• 22.-23.november 2017 på Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV (VENTELISTE)

 

Dag 1: Programmet er fra kl. 10-16.00 med mulighed for morgenmad fra kl. 9.30.
Dag 2: Programmet er fra kl. 9.00-14.30 med mulighed for morgenmad fra kl. 8.30

 

Der er plads til max 30 deltagere på hvert kursus og tilmelding sker efter først til mølle princippet.

 

Tilmeld dig her

 

Kontaktperson

Karen Eriksen, Center for Forebyggelse i praksis,kae@kl.dk

Minikonferencen afholdes to gange i november:

- Den 9.-10. november 2017 i Scandic Bygholm Park, 8700 Horsens

- Den 22.-23. november 2017 i KL-Huset, Weidekanmpsgade 10, 2300 København S