Faglige temasessioner


Forud for konferencen afholdes tre digitale temasessioner af 3 timers varighed, som giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et erhvervspolitisk område, og som skal bidrage til debatten på konferencen. Temasessionerne henvender sig primært til kommunale ledere og medarbejdere som til dagligt beskæftiger sig med erhvervsfremme, beskæftigelse, grøn omstilling, innovationsfremme o.lign. Andre interesserede er også meget velkomne. 


Til hver temasession vil en spændende oplægsholder rammesætte dagen, hvorefter der vil være rig mulighed for erfaringsudveksling og gensidig inspiration til indholdet i en ny erhvervsstrategi.

Det er muligt enten at tilmelde sig alle tre temasessioner som en samlet pakke eller at tilmelde sig én temasession. Det er også muligt at deltage i både temasessioner og konferencen.

Temasession 1: Innovation og udvikling i hele Danmark (30. september 2020, kl. 12.30 - 15.30)
Innovative produktionsvirksomheder er grundlaget under dansk eksport. Særligt små og mellemstore virksomheder er afhængige af let tilgængelige kanaler til ny forskning og udvikling, for at skabe de nye produkter og processer, der er en forudsætning for at kunne vækste. Men hvordan sikrer vi at virksomheder i hele landet får let adgang til at deltage i udviklingsaktiviteter? Og hvordan indretter vi vejledningen så alle typer af virksomheder kan være med?

Se programmet her


Temasession 2: Grøn omstilling og bæredygtighed (22. oktober 2020, kl. 9.00 - 12.00)
Danmark har fået verdens første klimalov og danske virksomheder har gennem regeringens klimapartnerskaber fået en central rolle ift. at komme i mål med den samlede CO2-reduktion. Men hvordan skal kommunerne understøtte en vækstorienteret grøn omstilling i partnerskaber mellem virksomheder, forsyningsområdet og egne institutioner? Og hvordan kobles kommunernes arbejde med grøn omstilling og CO2-reduktion med FN’s Verdensmål?

Se programmet her

Temasession 3: Nye kompetencebehov i virksomhederne (28. oktober 2020, kl. 9.00 - 12.00)
Corona-krisen har presset mange virksomheder på deres forretning og fået ledigheden til at stige. Hvordan kan styrkede koblinger mellem erhvervs- og beskæftigelsesindsatserne i kommunerne understøtte virksomhedernes (nye) kompetencebehov og samtidig få ledige tilbage i arbejde?

Se programmet her

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - arn@kl.dk