KL's Erhvervs- og Turismekonference 2020

KL inviterer til den årlige Erhvervs- og Turismekonference, som afholdes den 17. november 2020. Grundet den nuværende coronasituation afholdes konferencen i et digitalt format. 

Konferencen sætter spot på den nye erhvervspolitiske virkelighed kommunerne står overfor post-corona. Der har de seneste måneder været en stigende bekymring for, hvor hård en økonomisk nedtur, der er i vente: Hvor mange konkurser ser vi efter perioden med nedlukning og efter hjælpepakkerne hører op, og hvilken konsekvens får det for ledigheden, eksporterhvervene og turismen. Mange kommuner står overfor en revurdering af erhvervsstrategier og indsatser, og netop dette vil konferencen give inspiration til. 

 
Forud for konferencen afholdes tre faglige temasessioner af 3 timers varighed, som giver deltagerne mulighed for at fordybe sig i et erhvervspolitisk område, og som skal bidrage til debatten på konferencen. Det er muligt at tilmelde sig alle tre temasessioner som en samlet pakke eller at tilmelde sig én enkelt temasession. Det er også muligt at deltage i både temasessioner og konferencen. 
Du kan læse mere om de enkelte temasessioner under fanen 'Temasessioner'. 


Program
Du kan hente programmet for dagen på dette link

Praktisk info


Hvornår?

Konferencen afholdes den 17. november 2020 kl. 12.15-16.15.

 

De faglige temasessioner afholdes:

  • 30. september kl. 12.30 -15.30 
  • 22. oktober kl. 9.00 - 12.00
  • 28. oktober kl. 9.00 - 12.00

 

Hvor?
Konferencen og temasessioner afholdes virtuelt - link tilsendes via mail inden konferencen/temasessionerne.

Målgruppe

Konferencen er for politikere, ledere og nøglemedarbejdere på erhvervs- og turismeområdet i kommuner, regioner og staten, samt erhvervsråd, business regions og erhvervsorganisationer.

Temasessionerne henvender sig primært til kommunale ledere og medarbejdere som til dagligt beskæftiger sig med erhvervsfremme, beskæftigelse, grøn omstilling, innovationsfremme o.lign. Andre interesserede er også meget velkomne. 
  

Tilmeldingsfrist

Tilmelding er økonomisk bindene. Har du ændringer til din tilmelding, eller bliver du forhindret i at deltage, bedes du kontakte Laila Grønbjerg Harborg på mail lgr@kl.dk. Du kan, efter aftale med KL, overdrage din plads til en kollega. 
 

Priser

  • Deltagelse i konferencen: 995 kr.
  • Deltagelse i de tre digitale temasessioner: 995 kr.
  • Deltagelse i konference + de tre digitale temasessioner: 1.495 kr.
  • Deltagelse i én digital temasession: 495 kr.

Betalingsform

EAN eller faktureringsmail.

  

Spørgsmål?

For spørgsmål omkring det faglige indhold til konferencen kan du kontakte: Mette Skovbjerg på MESK@kl.dk eller Jeppe Würtz Petersen på JEWP@kl.dk. Har du spørgsmål til det praktiske eller ændringer af deltagere, skal du kontakte Laila Grønbjerg Harborg lgr@kl.dk.

 

Er du forhindret i at deltage?

Hvis du har ændringer til din tilmelding, eller bliver forhindret i at deltage, bedes du kontakte Laila Grønbjerg Harborg på mail lgr@kl.dk.

 

 

KL - Weidekampsgade 10 - 2300 - København S - 33703370 - arn@kl.dk